Pelgrims

‘Ineens valt regen blij over het Bakadal: Gods eigen tranen.’ (Psalm 84:6-8)

Maand: juli 2017

De kunst van het leven is ook een beetje ongelukkig te durven zijn. Maar, zeg ik dan provocatief, dat kunnen we niet zolang leukigheid en genieten de essentie van ons bestaan vormen.

  • Dirk De Wachter

Welkom want geliefd!

Broeders en zusters, jongens en meisjes…
Zondagochtend zei ik dat toch iets anders dan vorige week, merkte ik…
Aan het begin van de kerkdienst heb ik uitgelegd waarom.
Ik vertelde dat dat kwam door het besluit van de Nederlandse Spoorwegen om vanaf eind dit jaar, treinreizigers niet langer aan te spreken met ‘Dames en heren’, maar met ‘Beste reizigers’. Met deze nieuwe aanspreekvorm hoopt NS dat iedereen zich welkom voelt in de trein. Zowel mannen als vrouwen als zogenoemde transgenders.
Transgenders zijn mensen die van geslacht zijn veranderd of dit overwegen, omdat ze zich opgesloten voelen in het verkeerde lichaam. Ook mensen die zich ‘onzijdig’ voelen gelden als transgender. Volgens Movisie, een kennisinstituut voor sociale vraagstukken, behoort een op de 250 Nederlanders tot deze groep.
Iedere reiziger is ons even lief, aldus de president-directeur van de NS.

Toch zei ik zondagmorgen zoals altijd: Broeders en zusters, jongens en meisjes… Of liever: Zusters en broeders, meisjes en jongens… Want dames gaan tenslotte voor!
En voegde eraan toe: ‘Hiermee ik niet wil zeggen dat transgenders hier niet welkom zijn. Dat ben je wel! Als jij worstelt met je identiteit, met de vraag: wie of wat ben ik?, dan zeg ik je eerlijk dat jouw probleem ons nog zo vreemd is, het is niet makkelijk te begrijpen. Horen we erover, we ervaren grote verlegenheid… Toch willen we onze uiterste best doen je een open oor te bieden. Luisteren willen we, niet veroordelen, maar liefde bieden en geborgenheid.  Iedereen die hier binnenkomt, mag zich welkom weten. We mogen elkaar even lief zijn, want u, jij en ik, niemand uitgezonderd, wij leven enkel dankzij liefde, geliefd door Jezus Christus als we zijn. Daarom zeg ik ook vanmorgen tegen ons allen: Geliefden, geliefden, laten wij stil zijn voor God!’

Een God die zéndt (zondag 30-07-17)

Onze kerkelijke gemeente is best wel gastvrij, God zij dank! Dat heb ik zelf ervaren en zie ik ook om me heen. Gasten krijgen het gevoel dat ze gezien worden en welkom zijn. Fantastisch, want gastvrijheid is zo kostbaar!
Toch is er meer mogelijk. Gastvrij zijn voor mensen die zelf binnenkomen, is prachtig, maar… waarom nodigen we mensen niet veel actiever uit om te komen?
Zoveel mogelijk kerken zetten op zondag 10 september hun deuren extra wijd open om mensen te ontvangen die wel eens iets willen proeven van de kerk. Een mooie en waardevolle campagne waar wij op die zondag in september ook aan mee willen doen. Waarom? Om allerlei redenen. Bijvoorbeeld: omdat we door God gezonden worden! Onze God is namelijk een zendende God.
Welkom op zondag 30 juli 2017 – om 10 uur – Nederlands Gereformeerde Kerk in Amersfoort-Zuid
Meer info over NGK Amersfoort-Zuid? Kijk hier!

Doorstart…

Een heel avontuur, vind ik, dit weblog weer opstarten!
Want ja, veel bloggers zullen dezelfde ervaring hebben als wij: na een fris en fruitig begin, blijkt volhouden een hele klus. Aanvankelijk werd vrolijk fluitend het ene na het andere stukje geproduceerd, maar in de loop van de tijd ging het ons op de nek zitten. Waarom dan toch een doorstart?
Vooral omdat we bloggen toch wel een prachtige manier vinden om met bekenden en onbekenden een stuk van ons leven te delen. In ‘Over deze weblog’ kun je hier meer over lezen.
Verder maakten we persoonlijk een nieuwe start: vanaf november 2016 reizen we samen met mede-pelgrims uit de Nederlands Gereformeerde Kerk in Amersfoort-Zuid. Ook een reden voor deze doorstart.
Bedankt, Sjoerd, voor deze vernieuwde site, die ons stimuleert weer te beginnen.
We hopen dat onze berichtjes een oase mogen zijn voor iedereen die langs surft!

(Op ons oude weblog was o.a. veel preekmateriaal te vinden. Gebruikers van dit materiaal weten ons, zo nodig, vast wel te vinden.)

© 2018 Pelgrims

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑