Broeders en zusters, jongens en meisjes…
Zondagochtend zei ik dat toch iets anders dan vorige week, merkte ik…
Aan het begin van de kerkdienst heb ik uitgelegd waarom.
Ik vertelde dat dat kwam door het besluit van de Nederlandse Spoorwegen om vanaf eind dit jaar, treinreizigers niet langer aan te spreken met ‘Dames en heren’, maar met ‘Beste reizigers’. Met deze nieuwe aanspreekvorm hoopt NS dat iedereen zich welkom voelt in de trein. Zowel mannen als vrouwen als zogenoemde transgenders.
Transgenders zijn mensen die van geslacht zijn veranderd of dit overwegen, omdat ze zich opgesloten voelen in het verkeerde lichaam. Ook mensen die zich ‘onzijdig’ voelen gelden als transgender. Volgens Movisie, een kennisinstituut voor sociale vraagstukken, behoort een op de 250 Nederlanders tot deze groep.
Iedere reiziger is ons even lief, aldus de president-directeur van de NS.

Toch zei ik zondagmorgen zoals altijd: Broeders en zusters, jongens en meisjes… Of liever: Zusters en broeders, meisjes en jongens… Want dames gaan tenslotte voor!
En voegde eraan toe: ‘Hiermee ik niet wil zeggen dat transgenders hier niet welkom zijn. Dat ben je wel! Als jij worstelt met je identiteit, met de vraag: wie of wat ben ik?, dan zeg ik je eerlijk dat jouw probleem ons nog zo vreemd is, het is niet makkelijk te begrijpen. Horen we erover, we ervaren grote verlegenheid… Toch willen we onze uiterste best doen je een open oor te bieden. Luisteren willen we, niet veroordelen, maar liefde bieden en geborgenheid.  Iedereen die hier binnenkomt, mag zich welkom weten. We mogen elkaar even lief zijn, want u, jij en ik, niemand uitgezonderd, wij leven enkel dankzij liefde, geliefd door Jezus Christus als we zijn. Daarom zeg ik ook vanmorgen tegen ons allen: Geliefden, geliefden, laten wij stil zijn voor God!’