Pelgrims

‘Ineens valt regen blij over het Bakadal: Gods eigen tranen.’ (Psalm 84:6-8)

Maand: augustus 2017 (pagina 1 van 3)

Twee (of nog meer) werelden? – 2

De manier waarop van Ruler de zondag vierde, paste in zijn opvatting over God, schepping, wereld en Gods Koninkrijk. Ondanks alle leed en zonde had van Ruler veel waardering voor de schepping en het aardse leven,  waarover hij in termen van ‘feest’ en ‘vreugde’ sprak. De geschapen wereld en de mens heeft ook een eigen waarde, los van het verlost zijn door Christus, en moet positief gewaardeerd worden. Het gaat God vooral om de schepping en de wereld, aldus van Ruler. Niet de wereld maar de zonde zorgt voor een vervreemding van God. Uiteindelijk zal de geschapen wereld dan ook niet worden opgeheven (of opnieuw uit niets geschapen), maar worden hernieuwd, herschapen. Het rijk van God is nu al aanwezig door de heilige Geest. Ook door het werk van de Geest is er plaats voor een positieve waardering van de huidige wereld en heeft de mens deel aan de toekomstige wereld. Gods uiteindelijke doel (zijn Koninkrijk) is het definitieve herstel van zijn oorspronkelijke doel (de schepping).
‘Men kan God niet hebben zónder zijn wereld’, schreef hij. ‘Dat zal zelfs in het rijk van de heerlijkheid niet het geval zijn. Laat staan op de zondag. Daarom zijn naar mijn inzicht spel en vermaak wezenlijke elementen in een echt Godvruchtige viering van de zondag.’ – wordt vervolgd – 

Twee (of nog meer) werelden? – 1

Hé, daar is ’t weer!… Ik grinnikte. Niet spottend, het was een grinnik van herkenning. Wat ik in het interview las, kwam mij zo bekend voor van vroeger. In de jaren 70 van de vorige eeuw trapte het eerste van de Katholieke Voetbal Vereniging Amersfoort (KVVA) gelukkig altijd al om 14 uur af. De wedstrijd was dus ruim op tijd afgelopen om de middagdienst in de Amersfoortse Westerkerk te kunnen bezoeken.
KVVA aan de ene kant van de Dollardstraat, de Westerkerk aan de andere kant: hemelsbreed nog geen 200 meter, en toch… twee werelden.

Grinnikend herkende ik wat de dorpsgenoot in het interview zei. Hij was bestuurlijk zeer actief zowel in de kerk als op de voetbalvereniging. Die twee terreinen, zei hij, zie ik helemaal los van elkaar. ,, Kerk en voetbal hebben in mijn beleving totaal geen raakvlakken.”
Als ik nu zoiets hoor, moet ik altijd denken aan Arnold Albert van Ruler.
Aan wie???

Arnold van Ruler leefde van 1908 tot 1970. Hij was zoon van een Apeldoornse bakkersknecht en groeide op in een orthodox-hervormd gezin. Aanvankelijk was hij predikant en na de 2e Wereldoorlog werd hij benoemd tot hoogleraar aan Rijksuniversiteit in Utrecht. Hij preekte, schreef meditaties voor het Utrechtsch Nieuwsblad en hield 25 jaar lang morgenwijdingen voor de AVRO-radio (dat is in 2017 niet meer voor te stellen!). Deze vooraanstaand theoloog, zowel in binnen- als buitenland, stierf op 62-jarige leeftijd als gevolg van een hartinfarct en werd te Utrecht begraven.
Jaren geleden las ik deze uitspraak van van Ruler: ‘De ware zondagsheiliging is ’s morgens de kerkdienst, ’s middags de Galgenwaard en ’s avonds de leerdienst.’ Van Ruler was een enthousiaste voetbalfan en het verhaal gaat dat hij, in Utrecht dominee en hoogleraar, op zondagmiddag naar stadion de Galgenwaard ging om DOS (nu FC Utrecht) te zien spelen.  Je begrijpt: ik vond collega van Ruler direct een interessante kerel!
– wordt vervolgd – 

 

Keek op de Week (34)

Volgens mij had ik nog nooit van de EVS gehoord… De European Voluntary Service is een project van de Europese Unie waarmee jongeren tussen de 17 en 30 jaar een langere tijd vrijwilligerswerk kunnen doen in Europa. Het grote voordeel is dat je subsidie ontvangt. Vrijwilligerswerk doen is namelijk alles behalve gratis. Deze subsidie vergoedt kost en inwoning, een buitenlandse zorgverzekering, een taalcursus, reiskosten en je krijgt ook elke maand zakgeld. Je hoeft niet alles zelf uit te zoeken, maar er zijn organisaties die dit precies weten. Ik hoorde van de EVS door Maaike van wie we deze week afscheid namen. Wie is Maaike? Wat gaat ze daar doen? Deze en andere vragen beantwoordt ze zelf in haar blog, vermeld in de rechterbalk.
Verder zijn de eerste 3 punten binnen! De Rooien versloegen de Kozakken Boys uit Werkendam met 1-0. Met de hakken over de sloot, maar goed, als je van slechts een paar kansen er 1 benut, ben je wel effectief.

Fijne week!

Hoofd, spieren en ledematen (zondag 27-08-2017)

De NGK Amersfoort-Zuid is een organisatie, maar vooral een organisme.
Regels, afspraken, een bestuur: organisatorisch is van alles en nog wat nodig,  maar vooral willen we een lévend geheel zijn. Dat organisme heeft in de Bijbel een naam: het lichaam van Christus. In dat lichaam leveren alle ledematen een bijdrage: jij en ik ontdekken, ontwikkelen en gebruiken onze talenten (de gaven van de Geest) vanuit een Jezus-houding, de liefde (de vrucht van de Geest).
Alle pezen en spieren (zoals ouderlingen en diakenen) ondersteunen het lichaam en houden ’t  bijeen door anderen te trainen en coachen.
En vanuit het hoofd, Christus Jezus, krijgt het lichaam samenhang door Gods woorden en Geest.
De NGK Amersfoort-Zuid is alleen ‘onze gemeente’, bij wijze van spreken dus.

De lezer weet nu al een beetje waar ’t zondag 27 augustus over gaat in het Corderius College.
Over Efeze4vers1-16. Vanavond of morgen kun je hier meer info vinden: liturgie en luisterwijzer.

Freelance

We hadden elkaar misschien wel 25 jaar niet gesproken… Op 2 september 2016 kwam het er eindelijk weer van. We spraken af naar de wedstrijd tussen het geweldige G-team van IJsselmeervogels en Lucky Ajax te gaan. De opbrengst van deze wedstrijd kwam geheel ten goede aan de Stichting Locked-In André Beukers (LIAB). Deze dorpsgenoot werd getroffen door 2 herseninfarcten, waarna zijn verstand en zintuigen nog normaal functioneren, maar hij zijn ledematen niet meer kan bewegen, het locked-in-syndroom (LIS).
Ik schrijf hier over Gert Zomer, in de jaren 80 van de vorige eeuw collega-student. Via het Nederlands Dagblad had ik begrepen dat hij voorstander was van een soort freelance predikant. Deze week las ik dat pastor Gert inmiddels zelf een stap in deze richting heeft gezet: gefeliciteerd en veel succes! Naast de link op mijn eigen pagina, kun je ook terecht op Facebook.
Wat? Hoeveel ’t geworden is? 9-9! Ajax had gewoon mazzel…

Bijbel App

Er is op elke Bijbelvertaling wel iets aan te merken… Maar als ik God een beetje ken (en ik ken hem, weliswaar een heel, heel, heel klein beetje, maar toch…), ik schat in dat Hij best blij zal zijn met veel Bijbelvertalingen. Waarom zouden wij dan niet blij deze site gebruiken?!
De meeste mensen zullen met 1 vertaling vertrouwd raken en er aan hechten. Zo zit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 in mijn hoofd en hart. Ik lees regelmatig in de Nieuwe Bijbel Vertaling-2004 of de Bijbel in Gewone Taal uit 2014. Prachtig! Maar eraan wennen? Dat denk ik niet. Geeft ook niet.
Tijdens een kerkdienst zie ik betrekkelijk weinig mensen in hun eigen Bijbel meelezen. Zouden ze er wel 1 hebben? Tegenwoordig lezen mensen mee via een app op hun telefoontje. Geen zwaar boek, op het strand en in de trein beschikbaar, kortom, superhandig! Toch kan ik er, voor mijn eigen leven met God, niet echt enthousiast van worden. Ik heb graag een boek in m’n handen, dat ik bovendien graag gebruik als wérk-Schrift, waar je in kunt onderstrepen en schrijven. Zo’n Bijbel wordt zo dan ook echt míjn Bijbel, waar ik in thuis ben. Ik herken echt wat Paus Franciscus schrijft: Ik wil jullie vertellen hoe ik in mijn oude bijbel lees! Vaak pak ik hem op, lees er wat in, dan leg ik hem weg en laat de Heer naar me kijken. Niet ik kijk naar de Heer, maar Hij kijkt naar mij. Hij is er immers. Ik laat me door Hem aankijken. En ik voel dan – en dat is niks sentimenteels – ten diepste de dingen die de Heer tegen mij zegt. Vaak spreekt Hij ook niet. Dan voel ik niets, alleen maar leegte, leegte, leegte… Maar ik blijf geduldig wachten. Ik lees en bid. Ik bid zittend, want knielen doet me pijn. Vaak val ik al biddend in slaap. Maar dat geeft niets. Ik ben als een zoon bij zijn vader en daar gaat het om. Willen jullie mij een plezier doen? Lees de Bijbel!
Een bijbel app vind ik dus best handig, maar ik maak wel deze vergelijking: een jongen of meid verschijnt op de training zonder sportkleding en voetbalschoenen. Als de trainer een opmerking maakt, wijst hij naar z’n i-pad en zeg: Kijk, trainer, allerlei filmpjes, over trainen, wedstrijden, interviews! Zo leer ik ook best voetballen! De vergelijking is een beetje krom, maar toch… Of ben ik gewoon een ouwe l.. die niet met z’n tijd meegaat?!

IERB

De IERB, de Igreja Evangélica Reformada no Brasil (= de Evangelisch Gereformeerde Kerk in Brazilië) is in 1911 gesticht door Nederlandse kolonisten, boeren die uit Nederland emigreerden en neerstreken in Paraná, een zuidelijke deelstaat van Brazilië, in het dorpje Carambeí. In Nederland behorend tot diverse kerkelijke denominaties vormden zij hier één gemeenschap, die in de loop van ruim 100 jaar uitgroeide tot een kerkverband van ongeveer 10 gemeenten. In 1991 had ik het voorrecht in Carambeí te mogen gaan werken en werkte daar samen met zowel Braziliaanse- als Nederlandse predikanten. De Braziliaanse collega’s waren afkomstig uit de (calvinistische) Presbyteriaanse kerk en de Lutherse kerk. De Nederlandse collega’s uit de Gereformeerde kerk (‘synodaal’, zoals ik thuis geleerd had) en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Vanzelfsprekend waren er onderlinge verschillen. In levensstijl: veel Presbyterianen roken niet en drinken geen alcohol; veel Luthersen en Gereformeerden wel. Ook in opvattingen: Luther dacht anders dan Calvijn over de aanwezigheid van Christus tijdens de Maaltijd en ook hun doopopvatting verschilde, en dat is zo tot op de huidige dag. Maar ik zie ons als predikanten nog staan, in een kring. Iemand zei: Midden in deze kring staat Jezus Christus. Wij kijken naar elkaar via Hem. En daarom accepteren wij elkaar. Wij zouden pas een probleem hebben als we niet geloofden dat Hij in het midden stond…

Vandaag lees ik dat dominee R.Sietsma, predikant van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV), het beroep van de IER in Carambeí-Colônia heeft aangenomen. Van harte gefeliciteerd, Roel en Madeline Sietsma en geliefde broeders en zusters in Carambeí!
Misschien vraagt een lezer zich af of dit bericht niet (een beetje) zuur is voor mij. Immers, toen ik in 1990 een zelfde beroep aannam werd dat beschouwd als een ‘onttrekking’ en hield ik op predikant van de GKV te zijn, met alle gevolgen van dien. De reden was dat er toentertijd geen ‘zusterkerkrelatie’ was tussen de GKV en de IERB. Zo’n relatie is er, voor zover ik weet, nog steeds niet en in 2017…
Laat ik eerlijk zijn, naast een beetje zuur voel ik ook wel wat leedvermaak… Maar ik probeer blijdschap te laten overheersen: Christus blijkt inderdaad in het midden te staan!

 

Keek op de Week (33)

Wat mij in week 33 trof, was dat iemand met een fysieke handicap liever geen conferenties meer bezocht waar veel aandacht werd gegeven aan genezing. ‘Ik zie dat je een probleem hebt’, hoorde ze de ene dag, ‘mag ik voor je bidden?’ ‘Genezing is echt mogelijk, hoor’,  hoorde ze de andere dag, ‘kom maar, dan bid ik voor je!’ Als ze zei dat ze helemaal niet hoefde te genezen, want dat ze zich volwaardig mens wist inclusief haar handicap, voelde ze zich een vreemde eend in de bijt en zocht voortaan een andere vijver…
Haar antwoord herinnerde mij aan wat ik onlangs las in Een lichtkring om het kruis van dr. Bram van de Beek. Eigenlijk zou ik heel hoofdstuk 12 (over Vrijheid) willen overschrijven, maar moet helaas volstaan met een klein stukje van pagina 465:
‘Het perspectief van het kruis bevrijdt ons van de last van onze idealen en van de daarmee gepaard gaande last van mislukking en frustratie. Het bevrijdt ons van het ‘probleem’ van de slachtoffers en van onze rol als slachtoffer dat er niet mag zijn. We mogen er in alle vrijheid zijn als mens – op onze eigen wijze de sterfelijkheid van het slachtoffer meedragend, hoe moeilijk dat soms ook is.
Bevrijding van de slachtoffers is dus niet dat er door Christus een betere wereld komt. Bevrijding is dat zij juist als slachtoffer volwaardig mens zijn en dat hun leven expressie is van het mens-zijn dat het beeld draagt van Adam. En als we het beeld van de sterfelijke dragen, dan zullen we ook het beeld van de verheerlijkte dragen. (1Korinte15vs49) Het is dat dubbele beeld dat Christus heeft gedragen in kruis en opstanding – het kruis in deze wereld, de opstanding in de heerlijkheid.’

Goede week!

Organisatie en/of organisme? (zondag 20-08-2017)

De Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Zuid is een organisatie. Leden van deze gemeente gaan ’s zondags naar een gebouw. De kerkdienst begint niet om half 10 of half 11, maar om 10 uur.  De gemeente heeft een kerkenraad, een soort bestuur. (zie foto 🙂 ) Er zijn allerlei afspraken en regels. Geweldig dat de NGK Amersfoort-Zuid georganiseerd is. God zij dank!
Maar vergis je niet… In de Bijbel is een kerk vooral een organisme, een levend geheel, namelijk: het lichaam van Jezus Christus. Waar ’t vooral om gaat is, dat wij verbonden zijn met Jezus het Hoofd, en met elkaar als ledematen van het lichaam. Het gaat in onze gemeente vooral om: geloof, hoop en liefde! Op de Luisterwijzer, die je hier kunt downloaden, vind je een samenvatting van de preek+materiaal om in kleine kring (echtpaar of gezin, eet-club of vrienden) te gebruiken.  Op deze pagina vind je meer info over de gemeente waar je altijd welkom bent.

‘Ik las nog een ander verhaal. Een jongetje staat blootsvoets en bibberend voor de etalage van een schoenenwinkel te kijken. Er komt een dame langs en ze vraagt wat het jongetje doet. Hij zegt: ‘Ik bid tot God dat Hij me een paar schoenen geeft.’ De vrouw pakt de jongen bij de hand, gaat de schoenwinkel in en koopt voor de jongen een paar schoenen. Als ze verder wil gaan, pakt het jongetje haar hand en vraagt: ‘Bent u de vrouw van God?’
Wie doet nu wat? Die vrouw of U, God, via die vrouw?
Waar het initiatief van de vrouw ophoudt en dat van U begint, blijft onzichtbaar. Ik zal het nooit weten, vrees ik.

  • Stephan de Jong

 

Oudere berichten

© 2018 Pelgrims

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑