Lang, heel lang, te lang was het stil op dit weblog… Maar nu de start van het nieuwe seizoen in kerken en kringen stilaan wordt voorbereid, willen ook wij weer beginnen. Voorzichtig, maar toch. Op de website van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Amersfoort-Zuid (kijk in de rechterkolom helemaal onderaan of hier) vind je een Luisterwijzer (een soort hand-out) van wat ik ’s zondags mag zeggen. Via die site is ook de dienst op afstand beluisteren of je kunt, veel leuker!, persoonlijk een kijkje komen nemen. Na elke dienst staat een kopje koffie, thee of limo klaar. (Wees niet bang! Ons doel is niet om je zo vlug mogelijk het geloof in God onder de pet te praten of je lid te maken van onze gemeente.)
Zondag 19 augustus lezen we in de Bijbel een wonderlijk lied, psalm 8. Volgens de dichter is God de Schepper en wij zijn Zijn afbeelding.
Dat lezen we ook in de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis: in de Tuin-van-het-begin was er zeker afstand tussen Schepper en schepsel, alleen was die afstand niet on-eindig, on-overbrugbaar. Juist niet! Schepper en schepsel worden in de Bijbel nooit ín elkaar geschoven, maar zijn ook nooit twee onafhankelijk van elkaar lopende sporen de toekomst in.  Het is pas dinsdag, maar als je naar dit lied luistert, kom je alvast in de stemming!