Pelgrims

‘Ineens valt regen blij over het Bakadal: Gods eigen tranen.’ (Psalm 84:6-8)

Categorie: Gedichten

Soest

Niet de eerste keer dat ik iets zeggen mag over psalm 121.
Of mensen trouwen of rouwen, vaak vinden ze troost en houvast in dit pelgrimslied.
In de Oude Kerk in Soest zullen van de week bemoedigende woorden klinken.
Niet voor het eerst. In dit eeuwenoude godshuis,
waar generaties lang mensen God ontmoeten en elkaar,
zullen pelgrims moed gevat hebben, onderweg naar de nieuwe wereld.
Ook ditmaal word ik bij de voorbereiding geraakt. Mede door dit gedicht:

Honger je naar gerechtigheid,
dorst je naar vrede,
is Jeruzalem je visioen,

reken dan maar op je God.
Geen ogenblik
wijkt Hij van je zijde.

Hoe je weg ook loopt,
goed loopt hij af.

Een wereld van gevaar.
Donkere bergen
zien dreigend op je neer.

Je huivert,
kijkt angstig omhoog –

wie weet wordt het nacht,
voor eeuwig nacht.

Nooit bereik je de stad.
Geen recht, geen vrede,
alles ontgaat je.

Maar je bent veilig.
Een God die je bewaart,
het grootste belang aan je hecht.

Ooit ging je op weg.
Een gelukkig begin.
Hoe gelukkig het einde.

(Uit: Hans Bouma, In de schaduw van de psalmen)

 

“Gelezen heb ik wat geschreven staat,
mij toevertrouwd aan onbewezen woorden:
Gij laat mijn ziel niet aan het dodenrijk

laat uw geliefde het bederf niet zien

wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen,
niet voor de afgrond hebt Gij ons gemaakt.

Geschreven staat uw naam: ‘Ik-zal-er-zijn.'”

  • Huub Oosterhuis – Psalm 16

de pelgrim kwam ik tegen op m’n tocht door avondland
ik vroeg hem: ‘zeg waar is de reis naar toe
je naam wordt oud – je schoenen zijn versleten
onderhand
en ben je al dat zwerven nog niet moe?

het wordt al bijna donker – de weg is lang naar huis
ik weet een bron die reizigers verkwikt
die wonderwel ontspringt daar op die heuvel
met dat kruis’
de pelgrim zag mij aan – hij keek verschrikt.

‘ik weet het’ sprak de pelgrim ‘die is er inderdaad
de oorsprong van het leven en de deugd
je wordt opnieuw geboren zegt men als je erin baadt
en krijgt een nieuwe naam een tweede jeugd’

‘kom volg mij beste pelgrim en blijf niet langer staan
je wilt toch vinden naar ‘k veronderstel
het spreekwoord zegt: wie zoekt die vindt
– ik kom er net vandaan
daarom ken ik de weg hier wonderwel’

‘het spijt me’ zei de pelgrim ‘het vinden is maar schijn
mijn wegen zijn bepaald door zon en maan
voor mij is er geen waarheid dan onderweg te zijn
en ik heb nog eeuwenlang alleen te gaan’

toen ik hem zag vertrekken die stille vreemdeling
ontvouwde zich een angstig visioen
terwijl hij langzaam verder tastte in de schemering
en zelden heb ik zo gehuild als toen

  • Rikkert Zuiderveld

Olleke Bolleke

REFO                                                      EVANGELISCH

Reformatorische                              Hemelbestormende
theologiestudie,                               waarheidsverkondiging,
oudtestamentische                         opwekkingssamenkomst,
kerkdogmatiek.                                instantgenot.

Apocalyptische                                 Simplificerende
predestinatieleer,                            amusementsmuziek,
onheilscenario’s,                               lofprijzingsliederen,
uitvaartmuziek.                                 binnenzakgod.

‘k Vind het een heerlijk boek, de dikke Rikkert!
Rikkert (Rikkert?… ja van Elly; Elly?… ja, van de Wiebelwagen) noemt ’t een grasduining, een bloemlezing van nog niet eerder uitgegeven werk. Ruim 300 pagina’s met liedteksten, plezierdichten, sprookjes, sonnetten en ollekebollekes. Ollekebolleke, wat in de vrede is een ollekebolleke?
De ollekebolleke is een versvorm, in Nederland geïntroduceerd in 1974 door, onder anderen, Drs.P. Hij noemde de dichtvorm naar het gelijknamige kinderversje omdat het metrum overeenkomt. Het kinderliedje werd gepopulariseerd in carnavalsliedjes. Drs.P deelde zijn overlijden in 2015 mee in een door hemzelf geschreven Ollekebolleke.
Wie googelt op Olleke Bolleke vindt ook peuterzalen, exclusieve kinderkleding, pannenkoekenrestaurants, een taverne, Speel-o-theek, Candy Shop, en nog veel meer.
Rikkert Zuiderveld legt uit:
“Een ollekebolleke is een puntdicht met een strakke vorm, bestaande uit twee strofen van elk vier versregels, beginnend met een aanhef, uitroep of motto. Het metrum is de dactylus, dat wil zeggen één beklemtoonde lettergreep en twee onbeklemtoonde. In de regels 4 en 8 vallen de laatste twee onbeklemtoonde lettergrepen weg. De zesde versregel dient uit één woord te bestaan waarvan de klemtoon valt op de vierde lettergreep. Dat lijkt streng en strak, maar toch is het een vrolijke versvorm om (alweer) hardop voor te dragen.”

Vraag: Kloppen de ollekebollekes REFO en EVANGELISCH, naar vorm, en vooral naar inhoud?

Vrije schop
Een vrije schop verdedigen,
dat luistert heel precies.
Wanneer je in het muurtje staat
riskeer je balverlies.

  • Rikkert Zuiderveld

© 2018 Pelgrims

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑