Pelgrims

‘Ineens valt regen blij over het Bakadal: Gods eigen tranen.’ (Psalm 84:6-8)

Categorie: Preken – verwerken

ABC’tje

Wie een Luister-wijzer uitprint of ontvangt als gast in het Corderius College, ziet dat het materiaal om de preek te verwerken uit een ABC’tje bestaat:
Activiteiten: doe-dingen, om wat je gehoord hebt handen en voeten te geven in het dagelijks leven. Het zijn geen opdrachten, geen moet-dingen, maar veel meer pogingen om je uit te dagen. Waarom zou je ’t niet eens proberen? En samen met anderen werkt ’t vaak nog beter!
Bezinningsvragen om alleen of in een kleine kring de gehoorde boodschap te overdenken en verwerken.
Communicatie: Bijbellezingen en (dank-)gebed-suggesties om naar God te luisteren en tegen Hem te spreken. Dat wil je misschien alleen doen, of samen met je partner of anderen.
In zijn boek Groeien bij de Bron, kansen voor het christelijk en kerkelijk leven, schrijft Marius Noorloos dat, hoewel deze drie begrippen bij elkaar horen, het zwaartepunt ligt op de Communicatie. Wanneer Activiteiten te veel nadruk krijgen, dreigt verzakelijking. Wanneer aan Bezinning te veel energie wordt gegeven, verzandt men makkelijk in theoretische beschouwingen. Maar zowel voor geloofsopbouw als gemeenteopbouw zijn ontmoetingen met God en met elkaar van vitaal belang. Die vormen daarvoor als het ware de zenuwen.
In de volksmond is een abc’tje een gemakkelijk karweitje, een makkie. Aanvankelijk hoorde het woord bij de politie-  en onderwereldtaal. Ook daarom zou ik ’t beter een CBA’tje kunnen noemen. De C van Hart gaat voorop, dan volgen de B van verstand en de A van hand.

In kleine kring

Stiekem ben ik wel eens jaloers op kleinkunstenaars als Marc Marie Huijbregts… De volgens mij aardigste voorstelling die ik heb gezien, Florissant uit 2016, kan hij avond in avond uit houden, voor steeds een nieuw publiek. Door reacties uit de zaal, overdenken, schaven en vijlen, wordt zo’n show vaak steeds beter. Kom ik aan met een preek… Die houd ik ’s zondags voor grotendeels hetzelfde publiek, soms nog eens in een andere kerk, maar meestal stop ik de preek ’s avonds in een map, die ik in de kast schuif. Zo, dat was het, op naar de volgende! Natuurlijk, de heilige Geest werkt in mensen, dat weet ik wel, maar ik vraag me toch af: kan ik Hem geen extra handje helpen? Zou er niet méér in een preek zitten?
Vandaar dat ik dus al 10-tallen jaren op zondag een Luister-wijzer beschikbaar stel: zie mijn blog van 3 augustus 2017. Naast een preeksamenvatting staan er o.a. vragen, opdrachtjes en Bijbelteksten op.
Eigenlijk ben ik hiervan overtuigd: met een woordenstroom van een half uur redden we ’t niet. Zelfs niet als we er een aantal prachtige psalmen, lofzangen en geestelijke liederen omheen zetten… Onderzoek leert dat mensen als u en ik
10% onthouden van wat we lezen
20% van wat we horen
30% van wat we zien
50% van wat we horen én zien
70% van wat we zelf zeggen
90% van wat we zelf zeggen én doen.
Deel 2 van de Luister-wijzer heb ik ‘In kleine kring’ genoemd.  Wat mensen hoorden, kunnen ze met dit materiaal een  plekje geven in hun dagelijks leven. Het materiaal is bruikbaar zowel in kleine kring van gezin of familie als in een bestaande of nieuw te starten kring, Ook kan het helpen bij persoonlijke verwerking. Op de site van de NGK Amersfoort-Zuid vind je voorbeelden van een Luister-wijzer (‘Meeluisteren’).

 

© 2018 Pelgrims

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑