‘Ineens valt regen blij over het Bakadal: Gods eigen tranen.’ (Psalm 84:6-8)

Categorie: Preken

Voorzichtig beginnen…

 

Lang, heel lang, te lang was het stil op dit weblog… Maar nu de start van het nieuwe seizoen in kerken en kringen stilaan wordt voorbereid, willen ook wij weer beginnen. Voorzichtig, maar toch. Op de website van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Amersfoort-Zuid (kijk in de rechterkolom helemaal onderaan of hier) vind je een Luisterwijzer (een soort hand-out) van wat ik ’s zondags mag zeggen. Via die site is ook de dienst op afstand beluisteren of je kunt, veel leuker!, persoonlijk een kijkje komen nemen. Na elke dienst staat een kopje koffie, thee of limo klaar. (Wees niet bang! Ons doel is niet om je zo vlug mogelijk het geloof in God onder de pet te praten of je lid te maken van onze gemeente.)
Zondag 19 augustus lezen we in de Bijbel een wonderlijk lied, psalm 8. Volgens de dichter is God de Schepper en wij zijn Zijn afbeelding.
Dat lezen we ook in de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis: in de Tuin-van-het-begin was er zeker afstand tussen Schepper en schepsel, alleen was die afstand niet on-eindig, on-overbrugbaar. Juist niet! Schepper en schepsel worden in de Bijbel nooit ín elkaar geschoven, maar zijn ook nooit twee onafhankelijk van elkaar lopende sporen de toekomst in.  Het is pas dinsdag, maar als je naar dit lied luistert, kom je alvast in de stemming!

 

Angst… (zondag 13-08-2017)

Waarom nodigen we niet vaker iemand uit om mee te gaan naar een kerkdienst? Daarvoor zijn wel 12 redenen te noemen. Ze zijn te lezen op de Luister-wijzer voor de zondagochtenddienst in het Corderius College in Amersfoort-Zuid (download hier). Achter de meeste, of misschien wel alle redenen, schuilt angst.  Hoe ging, Paulus, de grootste zendeling uit de geschiedenis, om met angst? Aan christenen in Korinthe (Griekenland) schreef hij: Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolgingen en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Zondag 10 september wordt de interkerkelijke actie Kerkproeverij gehouden. Ook wij willen dan gasten uitnodigen. Durven we dat wel?  Het is goed tijdig over onze angst na te denken. Op de Luister-wijzer die je kunt downloaden, vind je ook 6 stappen om iemand uit te nodigen (met dank aan collega Jos Douma).

Luister-wijzer

Als ik mij goed herinner, ben ik in 1991 begonnen met het maken van Luister-wijzers: een samenvatting van de preek+verwerkingsmateriaal. In die jaren typte ik alles op m’n gele tiepmasjientje. Typefouten werden gecorrigeerd met Tipp-Ex, aanvankelijk witte vloeistof, later zo’n wit papiertje.  In Carambeí, het dorp in Brazilië waar we toen woonden, waren kopieermachines op de vingers van 1 hand te tellen. Gelukkig kon ik wekelijks terecht bij Supermercado Rickli (wie hier rondsurft ziet gelijk wat de ‘aanbiedingen van de week’ zijn aan de andere kant van de wereld).
Tot op de huidige dag verbeeld ik mij dat zo’n papiertje kerkgangers richting kan wijzen bij het luisteren en ook dat ze met behulp van dit papiertje wijzer (kunnen) worden, vandaar Luister-wijzer. Zelf moet ik ’s maandags al moeite doen om me te herinneren waar ik de dag ervoor ‘ook nog maar over gepreekt heb’ en zou dat bij kerkgangers echt heel anders zijn? Goed, de heilige Geest zal gelukkig Zijn werk wel doen, maar het is toch niet verkeerd om het gehoorde nog eens te overdenken, persoonlijk of samen met anderen. Vandaar dat naast een preeksamenvatting ook vragen, opdrachtjes, enzovoort, vermeld staan.  Wil je weten hoe de Luister-wijzer er momenteel uitziet? Je kunt em hier vinden!
Wie beter luistert zonder geschreven tekst of niet aan de preek herinnerd wil worden, kan het papiertje natuurlijk thuis gebruiken als kladpapier of, nog beter, bij het oud papier leggen, voor de zending! In Brazilië ofzo…

Een God die zéndt (zondag 30-07-17)

Onze kerkelijke gemeente is best wel gastvrij, God zij dank! Dat heb ik zelf ervaren en zie ik ook om me heen. Gasten krijgen het gevoel dat ze gezien worden en welkom zijn. Fantastisch, want gastvrijheid is zo kostbaar!
Toch is er meer mogelijk. Gastvrij zijn voor mensen die zelf binnenkomen, is prachtig, maar… waarom nodigen we mensen niet veel actiever uit om te komen?
Zoveel mogelijk kerken zetten op zondag 10 september hun deuren extra wijd open om mensen te ontvangen die wel eens iets willen proeven van de kerk. Een mooie en waardevolle campagne waar wij op die zondag in september ook aan mee willen doen. Waarom? Om allerlei redenen. Bijvoorbeeld: omdat we door God gezonden worden! Onze God is namelijk een zendende God.
Welkom op zondag 30 juli 2017 – om 10 uur – Nederlands Gereformeerde Kerk in Amersfoort-Zuid
Meer info over NGK Amersfoort-Zuid? Kijk hier!

© 2021 Pelgrims

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑