REFO                                                      EVANGELISCH

Reformatorische                              Hemelbestormende
theologiestudie,                               waarheidsverkondiging,
oudtestamentische                         opwekkingssamenkomst,
kerkdogmatiek.                                instantgenot.

Apocalyptische                                 Simplificerende
predestinatieleer,                            amusementsmuziek,
onheilscenario’s,                               lofprijzingsliederen,
uitvaartmuziek.                                 binnenzakgod.

‘k Vind het een heerlijk boek, de dikke Rikkert!
Rikkert (Rikkert?… ja van Elly; Elly?… ja, van de Wiebelwagen) noemt ’t een grasduining, een bloemlezing van nog niet eerder uitgegeven werk. Ruim 300 pagina’s met liedteksten, plezierdichten, sprookjes, sonnetten en ollekebollekes. Ollekebolleke, wat in de vrede is een ollekebolleke?
De ollekebolleke is een versvorm, in Nederland geïntroduceerd in 1974 door, onder anderen, Drs.P. Hij noemde de dichtvorm naar het gelijknamige kinderversje omdat het metrum overeenkomt. Het kinderliedje werd gepopulariseerd in carnavalsliedjes. Drs.P deelde zijn overlijden in 2015 mee in een door hemzelf geschreven Ollekebolleke.
Wie googelt op Olleke Bolleke vindt ook peuterzalen, exclusieve kinderkleding, pannenkoekenrestaurants, een taverne, Speel-o-theek, Candy Shop, en nog veel meer.
Rikkert Zuiderveld legt uit:
“Een ollekebolleke is een puntdicht met een strakke vorm, bestaande uit twee strofen van elk vier versregels, beginnend met een aanhef, uitroep of motto. Het metrum is de dactylus, dat wil zeggen één beklemtoonde lettergreep en twee onbeklemtoonde. In de regels 4 en 8 vallen de laatste twee onbeklemtoonde lettergrepen weg. De zesde versregel dient uit één woord te bestaan waarvan de klemtoon valt op de vierde lettergreep. Dat lijkt streng en strak, maar toch is het een vrolijke versvorm om (alweer) hardop voor te dragen.”

Vraag: Kloppen de ollekebollekes REFO en EVANGELISCH, naar vorm, en vooral naar inhoud?

Delen
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn