Over de theologie van Arnold van Ruler zijn in de loop der jaren allerlei (kritische) vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Bijvoorbeeld: of hij niet té optimistisch tegen de wereld aankeek en de ernst van de zonde onderschatte. Nou is dat laatste zeker niet het geval! In een artikel uit het Utrechtsch Nieuwsblad (!) van 17 juli 1965 schrijft van Ruler: ‘… als de mens zondig is en schuldig staat (t.o. God), dan leidt hij een bestaan, dat voor eeuwig verloren is.’ Dat liegt er toch niet om!
Wat echter ook opvalt is, dat dit artikel heet: ‘Zonnigheden in de zonde’. Hoe ernstig de zonde ook is, van Ruler noemt wel 5 zonnigheden op. Bijvoorbeeld: De zonde hoorde aanvankelijk niet bij de schepping. Die is werk van God. Zij is alleen maar goed. Zonde is erbij gekomen.
Om die reden (2e zonnigheid!) is de wereld denkbaar zónder het kwaad, de wereld is verlosbaar!
Maar nu dwaal ik teveel af…
Met deze blogjes wil ik niet de indruk wekken dat ik ’t eens ben met van Ruler. Zodra ik veel tijd voor studie heb, hoop ik mij meer te gaan verdiepen in zijn opvattingen. Een aantal delen van zijn Verzameld Werk kreeg ik als geschenk van zr Ytje Veefkind, weduwe van mijn overleden collega Koos.
Maar het idee dat kerk en voetbal twee op zichzelf staande terreinen zijn, twee werelden die totaal geen raakvlakken hebben, die idee deel ik niet. Dat heb ik trouwens al eens uitgelegd in een preek in de NGK Westerkerk, thema: Mensen uit 1 stuk. De preek zal ik ook vast nog wel gaan houden in de NGK Amersfoort-Zuid. En een uitnodiging van de GKV Spakenburg-Noord is vanzelfsprekend ook altijd welkom! 🙂

 

Delen
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn