Waarom nodigen we niet vaker iemand uit om mee te gaan naar een kerkdienst? Daarvoor zijn wel 12 redenen te noemen. Ze zijn te lezen op de Luister-wijzer voor de zondagochtenddienst in het Corderius College in Amersfoort-Zuid (download hier). Achter de meeste, of misschien wel alle redenen, schuilt angst.  Hoe ging, Paulus, de grootste zendeling uit de geschiedenis, om met angst? Aan christenen in Korinthe (Griekenland) schreef hij: Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolgingen en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Zondag 10 september wordt de interkerkelijke actie Kerkproeverij gehouden. Ook wij willen dan gasten uitnodigen. Durven we dat wel?  Het is goed tijdig over onze angst na te denken. Op de Luister-wijzer die je kunt downloaden, vind je ook 6 stappen om iemand uit te nodigen (met dank aan collega Jos Douma).