•  

Browsing the archives for the Geestesgaven category

Keek op de Week (11)

Geen reacties
Geestesgaven, Weekoverzicht

Waarom doen mensen soms zo smalend over nieuwe Bijbelvertalingen?
Naast de Bijbel in Gewone Taal (BiGT) verschijnt dezer dagen een herziening van de Naardense Bijbel (NB).
In de BiGT staat de begrijpelijkheid van de tekst voorop. De teksten bestaan uit woorden die iedereen kent. De zinnen zijn niet te lang en lopen goed. De tekst is duidelijk opgebouwd. Lastige beeldspraak wordt verduidelijkt.
De NB staat voor een letterlijke vertaling en wordt geprezen om zijn combinatie van letterlijkheid en poëtische kracht. De letterlijkheid maakt de schoonheid van het origineel voelbaar, de beeldende kracht van het originele Hebreeuws en het Bijbelgrieks gaat spreken.
Hoe verschillend ook, beide prachtige vertalingen, waaraan begaafde mensen jarenlang tijd en energie hebben gegeven, zullen onder Gods zegen heel belangrijk (kunnen) zijn voor jong en oud. Dat laat mijn vraag nog luider klinken: waarom doen mensen er soms zo smalend over?! Het antwoord zal toch niet zijn: vanwege de duidelijkheid gaan mensen ineens begrijpen dat de Bijbel met hun eigen leven te maken heeft?

Een heel mooi stukje uit Psalm 84 (NB):
Zalig een mens wiens kracht is in ú,
pelgrimswegen
zijn in hun hárt!
Doorkruisen zij het dal van de traan-den,
zij maken het tot een fontéin, -
ook hult het in zegeningen
de eerste regen.
Van kracht tot kracht gaan zij vóórt,
zullen de God der goden zien op Sion!

Goede week!

Profetie (Je bent een Koning)?

Geen reacties
Bethelkerk, Geestesgaven, Maatschappij, Ontspanning - muziek, Predikantschap

Gods Geest geeft gelukkig geweldige gaven! Met ‘profetie’, één van zulke geestesgaven, kan ik moeilijk uit de voeten.
In een zwartgallige bui denk ik soms: Door het ‘profetie’ te noemen wil iemand gewoon meer gewicht geven aan zijn of haar eigen mening en die er doordrukken. Maar misschien mag ik er zonniger tegenaan kijken?
Ik voel me het veiligst bij wat Gods knecht Paulus eens opschreef: ‘… iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.’ (1Korintiërs14:3) 
Toen ik vanmorgen een liedje hoorde, moest ik terugdenken aan een kerkdienst in 2007, zocht op wat toen gezegd werd en vond dit:
‘Hier staan straks 5 jonge mensen. Ze hebben nog lang niet even duidelijk voor ogen welke gaven zij gekregen hebben van de heilige Geest. Alhoewel… voor een deel hebben jullie dat al best ontdekt! Je zingt, weet alles van geluid, muziek, en je zult nog meer ontdekken bij jezelf! En je hebt misschien nog niet zo’n idee van welke gaven nodig zijn. Maar weet wel dát jullie bruikbaar zijn én nog meer gebruikt zullen worden. 
Via de vrucht en de gaven van Gods Geest zullen jullie bruikbare instrumenten zijn in de gemeente. Je mag er dus ook zo tegenaan kijken: God wil jullie en ons een voorschot geven op een nieuwe schepping. Die nieuwe schepping wordt stukje bij beetje realiteit, in de Bethelkerk of in welke andere gemeente jullie ooit nog eens lid zullen zijn, en zo ook in de maatschappij. Nieuw leven, een stuk hemel op aarde, de toekomst die vandaag al begint, dát krijgen wij te horen en te zien, vandaag en morgen en verderop in de toekomst.’
Klonken in 2007 ‘profetische’ woorden? Misschien wel. In ieder geval word ik vandaag opgebouwd, getroost en bemoedigd: de zon schijnt!

Sonda me, usa me… (Doorgrond me, gebruik me)

Geen reacties
Geestesgaven, Ontspanning - muziek
Sonda-me, senhor (Doorgrond mij, Heer)
E me conhece (En ken me)
Quebranta o meu coração (Breek mijn hart)
Transforma-me conforme Tua palavra (Verander mij naar Uw Woord)
E enche-me até que em mim (En vul me zó)
Se ache só a Ti (Dat slechts U in mij gevonden wordt)
Então, usa-me, Senhor (Dus, gebruik mij, Heer)
Usa-me (Gebruik me)

Como um farol que brilha a noite (Als een vuutoren die de nacht verlicht)
Como ponte sobre as águas (Als een brug over het water)
Como abrigo no deserto (Als een schuilplaats in de woestijn)
Como flecha que acerta o alvo (Als een pijl die doel treft)
Eu quero ser usado (Ik wil gebruikt worden)
Da maneira que te agrade em qualquer (Op een manier die U)
Hora e em qualquer lugar (Altijd en overal behaagt)
Eis aqui a minha vida (Zie, hier is mijn leven)
Usa-me, Senhor (Gebruik me, Heer)
Usa-me (Gebruik me)

Vrijdag de 13e…

5 reacties
Geestesgaven

M’n lief heeft een prestatie van formaat neergezet: vrijdag 13 januari kreeg ze in Zwijndrecht haar diploma Bachelor Theologie (inclusief bijbeltalen en praktijkopdrachten) uitgereikt!
Het was al even geleden dat ze haar studie met een scriptie over Voltooid leven afrondde, maar de diplomering was er niet minder feestelijk om.
‘Wat ga je ermee doen?’, is steevast de vraag.
‘Ik zie wel wat op m’n pad komt!’, is telkens het antwoord.

Hieronder gedeelten uit het toespraakje dat Lijda, na ontvangst van het diploma, mocht houden:

‘… Toen ik voor de voorbereiding van dit toespraakje mijn eerste college-aantekeningen over het bijbelboek Job nog eens doorlas, zag ik het weer helemaal voor me… De sfeer was weldadig; we zaten daar allemaal bij elkaar om de Bijbel te bestuderen en vanaf dat eerste moment vond ik het een voorrecht om daar bij te mogen horen. (…)
Als laatste onderdelen kwamen de specialisatie en de scriptie. Ik koos voor de specialisatie van gemeentewerker, omdat dat van alles wat heeft. Veel werk! Erg veel werk, terwijl je denkt dat je toch al heel wat gedaan hebt. Maar toch, als ik nu bijvoorbeeld een pastoraal gesprek moet voorbereiden, grijp ik vaak terug op wat ik in mijn specialisatie leerde. Je gaat dan toch een spa dieper en dat betaalt zich terug. (…)
Of ik zo’n studie weer zou doen? Jazeker! Ik heb veel mooie mensen ontmoet in docenten en medestudenten en meer inzicht gekregen in wat naar mijn idee het meest belangrijke is in dit leven, namelijk dat er een andere wereld is, een andere wereld dan onze wereld van zonde en dood, van oorzaak en gevolg: het Koninkrijk van God.’

Keek op de Week (33)

Geen reacties
Geestesgaven, Weekoverzicht

Het zal ons waarschijnlijk niet lukken om elke dag van de week te (blijven) schrijven. Maar wie weet, we hebben er veel plezier in en hopen dat jullie ‘t aardig vinden om te lezen. Terugkijkend noteren we dat in week 33 onze vier kernwoorden (waarderen, genieten, signaleren en sterker worden) op diverse manieren aan de orde zijn gekomen. Wat ons opvalt, is dat ze zo nauw met elkaar samenhangen!
Zo trof ons in de afgelopen week hoeveel sterker je ervan wordt, wanneer je waardering ondervindt. Als mensen je waarderen is dat echt genieten! Het doet sowieso goed en bovendien zijn waarderende woorden, blikken, gebaren en daden duidelijke signalen van Gods koninkrijk.
Jezus zei eens: ‘… als ik dankzij een kracht die van God komt demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.’ (Lucas11vers20) Toen dacht Hij dus aan fantastische gaven van de Geest, die burgers van het koninkrijk in staat stellen iets te doen.
Elders in de Bijbel (Galaten5vers22-23) lezen we over de heerlijke vrucht van de Geest, de liefde, die ons zijn verandert.
Paulus legt (in 1Korinte12t/m14) uit wat de relatie is tussen de gaven en de vrucht van de Geest en geeft duidelijk prioriteit aan de vrucht. De liefde is als een bron waaruit waardering opborrelt en wijst mensen aan waar en hoe ze hun waardering kunnen uiten.
Wat we hiermee willen zeggen is: Luister goed en kijk aandachtig, voel en ruik naar alle kanten!  Het weer verandert, de eerste druppels vallen al. Of nee, ´t zijn meer dan druppels: om je heen gaan mensen in Gods zegenregen gekleed. Pak vooral geen paraplu, maar laat je natregenen, om ook zelf een bron te worden!

Ondertussen gaat de kabinetsformatie verder. Omdat de radiostilte ook voor krant, tijdschrift en tv geldt, plaatsen we ook dit week-end een aflevering van Koot en Bie.

Fijne zondag!

Erik en Lijda

psalm 84 – een pelgrimslied 3 (signaleren)

Geen reacties
Geestesgaven, Meditaties

Een regenachtige middag op de Veluwe. Een kringetje van, als ik me goed herinner, vier mensen. Met z’n 3-en dachten we een poosje aan nummer 4. Toen ik naar hem keek, moest ik denken aan het zinnetje dat nu boven deze weblog staat. ‘Gek!’, dacht ik, ‘wat heeft dat zinnetje van onze trouwdag nu met hém te maken?!  Ik zal het straks maar niet zeggen, want ’t slaat vast nergens op…’. Maar omdat ’t niet uit m’n hoofd verdween, zei ik het toch.

‘Misschien slaat het nergens op’, zei ik, ‘maar ik moest de hele tijd denken aan dit zinnetje: ‘Ineens valt regen blij over het Bakadal: Gods eigen tranen.’

‘Psalm 84!’, zei nummer 4 glimlachend. ‘Hoe weet je dat?’, vroegen nummer 1 t/m 3 stomverbaasd. ‘Omdat ik deze week bij een begrafenis de uitdrukking ‘Bakadal’ heb gebruikt’, antwoordde hij, ‘wat een bemoediging dat ik het hier nu ook hoor!’.

Deze manier van bidden wordt ‘profetisch gebed’ genoemd. Ik blijf altijd een beetje sceptisch, want als nummer 4 bergschoenen gedragen had, zou ik dan niet aan psalm 121 gedacht hebben?  Maar goed, Paulus schrijft toch maar: ‘iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.’ (1Korinte 14vers3)