•  

Browsing the archives for the Weblog category

Poosten en inzoemen

Geen reacties
Meditaties, Weblog

25 augustus gaven we onze weblog een her-start en 5 weken lukte het dagelijks iets te schrijven, ‘posten’ heet dat tegenwoordig. Let op! Je zegt niet, begreep ik, ‘pòsten’ (met een korte ‘o’), maar ‘poosten’ (met een lange ‘oo’). Zo zèg je het, maar je schríjft niet ‘poosten’, maar ‘posten’.
Vergelijk het met ‘inzoemen’. Dan zeg je een ‘oe’, maar de correcte schrijfwijze is ‘inzoomen’ (en zouden we dus eigenlijk ‘inzoomen’ zeggen, met een lange ‘oo’). Gelukkig maar dat ‘posten’ met een korte ‘o’ is, anders zouden we zomaar ‘poesten’ zeggen…
Nou goed, de vele bezoekers maken het verzorgen van deze blog extra leuk: bedankt!

Onder de dikke stip (‘button’ moet ik zeggen?) in de rechterkolom (Over deze weblog) staat te lezen wat onze bedoeling is. Wij hopen via deze weblog

  1. mensen te waarderen, niet alleen om wat ze doen, maar vooral om wie ze zijn. Er zijn ontelbaar veel mensen die de weg naar God in hun hart kregen geschreven. Misschien kunnen onze en jullie bijdragen ontmoetingen zijn van pelgrims, uit jouw straat of van de andere kant van de wereld, zich al wel of (nog) niet bewust van hun reisdoel;
  2. te genieten van taal en muziek, natuur en cultuur, humor en schoonheid: verfrissende bronnen, waarmee God het leven versiert. Soms (of vaak) lijkt het leven niet alleen een dal van dorheid, het is regelmatig ook verdrietig en wreed. Maar volgens psalm 84 verandert God het Bakadal in een oase!;
  3. te signaleren dat Gods koninkrijk bezig is aan te breken. Onze pelgrimstocht voert ongetwijfeld door een tranendal. Balsemstruiken zijn dol op kurkdroge bodem en wortelen er welig. Maar… luister goed en kijk aandachtig, voel en ruik naar alle kanten!  Het weer verandert, de eerste druppels vallen al. Of nee, ´t zijn meer dan druppels: we gaan in uw regen gekleed…;
  4. sterker te worden door elkaar te bemoedigen. De wet van beneden luidt: van kracht tot zwàkheid. De wet voor pelgrims luidt: vàn kracht tót kracht. Geen pelgrim hoeft alleen te reizen. We nodigen je uit om hier nieuwe kracht te putten en/of via jouw bijdrage medepelgrims energie te geven.

26, 27, 28…

2 reacties
Weblog

Misschien denk je, door de titel van dit stukje, dat we de blogbattical die we onszelf 4 weken geleden oplegden als een uitputtingsslag ervaren hebben. Dat is niet zo. In de maand dat we zwegen op ons weblog kropen de dagen niet voorbij, integendeel. In Brazilië vloog de tijd! Veel te vlug moesten we afscheid nemen van vrienden en bekenden, even snel als de temperatuur tijdens de terugreis daalde:
Rio de Janeiro – zonnig – 37 graden
Parijs – zonnig – 15 graden (en dat op 10 februari!)
Amsterdam – druilerig – 7 graden (niet koud voor de tijd van het jaar…).
Het feit dat we de dagen niet hoefden aftellen, is misschien een teken dat we toch weinig last hebben van verslaving aan de sociale media, zoals we vreesden? Of zouden we veel meer last hebben gehad van ontwenningsverschijnselen als we thuis gebleven waren? Wat me een beetje verontrust is dat ik (Erik) het niet kon laten af en toe een berichtje op Facebook te plaatsen (wat ook steevast beantwoord werd: bedankt!). Misschien weet Esther de Hek hier enkele opbeurende woorden over te schrijven?

Hoe dan ook, we zijn terug en verwelkomen alle lezers!

Hartelijke groet, Erik en Lijda

P.S. Heel opvallend dat het aantal lezers redelijk op peil blijft, ook als er geen nieuwe blogs geplaatst worden.

Blogbattical (of niet)

1 reactie
Weblog

Sinds 9 augustus 2010 schrijven we op ons weblog, dagelijks, met uitzondering van de dag des HEREN.
We beleven er veel plezier aan, hebben een behoorlijk aantal lezers wereldwijd en krijgen regelmatig reacties.
Kortom, we zijn enthousiaste bloggers (geworden) en hopen dat in de toekomst te blijven.

Onlangs schreef Esther de Hek in het Nederlands Dagblad een artikel over het verslavende effect van sociale media als Twitter, Facebook en Hyves. Toen ze een paar keer in ‘tweets’ gedroomd had, besloot ze gedurende drie weken niet te twitteren, een zogenoemd ‘twibbatical’. Esther gelooft zeker dat sociale netwerken onderling contact stimuleren en ook zakelijk toegevoegde waarde hebben, maar het verslavend effect moet volgens haar niet onderschat worden. Immers, iedereen is gevoelig voor aandacht en bevestiging (en sociale netwerken bieden daar een podium voor).

Tot dusver zijn wij niet echt gevoelig voor het verslavend effect van Facebook (waarop we ook actief zijn).
Deze weblog echter heeft voor ons wel iets dwingends in deze zin, dat we het tot nu toe wel wilden volhouden om dágelijks een bericht te plaatsen. Altijd schreven we met plezier en nooit moesten we echt op zoek naar een onderwerp, maar toch, als we een dag geen bericht geplaatst zouden hebben, zou dat als een soort nederlaag hebben gevoeld. Misschien is het daarom goed vanaf morgen (dinsdag) een blogbattical van 4 weken te houden (evenals een Facebookbattical). Dan kunnen we ons hoofd helemaal leegmaken van elk spoortje slavernij (op dit gebied althans) en op maandag 14 februari jullie allemaal weer ontmoeten.

Hartelijke groet! Erik en Lijda

P.S. Je zou af en toe een kijkje kunnen nemen of we het volhouden…

Wikipedia 10 jaar

Geen reacties
Maatschappij, Weblog

Vandaag en morgen vieren culturele instellingen dat de online encyclopedie Wikipedia 10 jaar bestaat.
Onderwijsinstellingen staan nog altijd een beetje gereserveerd t.o.v. het gebruik van deze kennisbron. De ‘Wikipedia-generatie’ zou niet klaar zijn voor de universiteit, zo wordt gezegd, want studenten knippen en plakken nog steeds hun werkstukken en scripties in elkaar zoals ze dat op het middelbaar onderwijs geleerd hebben. Er zijn scholen die het gebruik van Wikipedia verbieden, gastlessen over het gebruik verzorgen of een gedragscode hebben ingevoerd.
Zelf gebruiken wij deze encyclopedie regelmatig. Bijvoorbeeld om nog eens te lezen wat we jaren geleden opstaken van onze Nederlandse leraren als meneer Nolles en Henk Wieringa. Wat was ironie ook alweer? En satire?

Ironie (uit het Grieks: εἰρωνεία (eirooneia) = geveinsde onwetendheid) is een stijlfiguur om je spottend uit te drukken. Ironie geldt daarbij als de ‘milde’, subtiele vorm: de dubbele bodem, die enige geoefendheid van een lezer vergt om haar te herkennen. In het Frans noemt men ironie wel eens “l’arme du faible” (het wapen van de zwakke). Ironie is een vorm van humor. Ironie kent verschillende uitingsvormen:

  • De omkering, de vorm waarbij precies het tegengestelde gezegd wordt van wat men bedoelt: Dat is me een lieve jongen. Nou, het is me wat moois.
  • De overdrijving, ook wel hyperbool, het met opzet vergroten van dingen waardoor het in het bespottelijke wordt gedreven: Over dat klusje deed hij een eeuwigheid. Het duurt jaren om dat op te lossen!
  • Het understatement, het tegenovergestelde van de overdrijving, het verzwakken van een mededeling. Echter, door de verzachting wordt de mededeling juist kracht bijgezet, dankzij de ironie: Ik heb niet helemaal begrepen wat u zegt.
  • Niet-passend woordgebruik, het maken van een onverwachte verschuiving in het woordgebruik. Bijvoorbeeld ineens deftige woorden gebruiken, of juist platvloerse woorden: Wij ontvingen daar een missive over.
  • Het scherpe contrast, voorbeelden hiervan zijn: Een dokter die succesvol kanker geneest, maar zelf sterft aan diezelfde kanker. Uitvinders die sterven door hun eigen uitvindingen.
  • Historische ironie hangt nauw samen met scherp contrast; historische gebeurtenissen kunnen soms aparte gevolgen hebben. Voorbeelden hiervan zijn: Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog zei generaal John Sedgwick dat de Confederatie nog geen olifant zou kunnen neerschieten, meteen hierna werd hijzelf neergeschoten.

Een satire of hekeldicht is een kunstvorm waarbij vaak op humoristische wijze maatschappijkritiek wordt gegeven. De kritiek kan geleverd worden via parodie, ironie, sarcasme, pastiche en karikatuur. De doelwitten kunnen personen, tradities, religie, politici, media, normen, waarden, trends zijn. Niet alle satire is uitsluitend humoristisch bedoeld. Sommige satire is zo agressief en scherp dat ze vooral wil provoceren of tot actie aanzetten. Hierom zijn door de geschiedenis heen veel satirici vervolgd door de overheid.

Satire kan verdeeld worden in twee vormen, ‘Horatiaans’, vernoemd naar de Romeinse dichter Horatius. Hierbij gaat het om lichte satire die vooral bedoeld is om op geestige wijze spot te drijven met de dwaasheid van de maatschappij. Een bekend voorbeeld is Desiderius Erasmus’ Lof der Zotheid. Een meer harde, scherpe, bijtende vorm van satire wordt ‘Juvenaliaans’ genoemd, naar de Romeinse dichter Juvenalis. Hierbij wordt op agressieve en cynische wijze kritiek geleverd met de bedoeling het publiek tot denken of actie aan te zetten. Het humoristische aspect is hierbij soms minder belangrijk. Een bekend voorbeeld is George Orwell’s Animal Farm.

Keek op de Week (32)

Geen reacties
Weblog, Weekoverzicht

Zaterdag is week-end en willen we proberen (kort) terug te kijken op de week. We noemen deze bijdrage: Keek op de Week. In week 32 hebben we uitgelegd wat onze verwachtingen bij deze weblog zijn en wat ons doel ermee is. Dat is samengevat in vier kernwoorden: waarderen, genieten, signaleren en sterker worden. Je vindt het terug in de rechterkolom, onder Informatie (Over deze weblog).

De titel van deze zaterdagse bijdrage is geleend van Kees van Kooten en Wim de Bie. In de jaren-80 van de vorige eeuw verzorgden zij voor de VPRO een programma met deze titel. Omdat momenteel opnieuw een kabinet geformeerd wordt, lijkt ons deze aflevering wel heel leuk!

Fijne zondag!

Erik en Lijda