•  

Browsing the archives for the Boeken category

Zo’n dag

Geen reacties
Boeken

Zo’n dag,
waarop de lucht vol luchtigheid is,
lentewind plagerig achterom sluipt,
van zoveel niet benoembaars bol staat,
Parijs vlakbij is, Granada om de hoek.

Zo’n dag,
waarop het frisgerokte meisje
van de buren hoog moet reiken
naar knoppen in hun kersenboom,
wind de verleiding niet weerstaat.

Zo’n dag,
waarop ik gebukt mijn tuin spit,
op harde resten winter stuit,
ijs vind in verborgen hoeken,
wat was toegedekt weer bloot leg.

© Atze van Wieren
Uit de bundel ‘Grondstof’
Uitgeverij IJzer

Hé, da’s apart! (1)

1 reactie
Boeken, Poëzie

Korte zinnen, geen straattaal, maar alledaagse woorden van een aparte schoonheid:
ik vind ‘t een feest om in de Bijbel in Gewone Taal (BiGT) te lezen!
Ook in deze vertaling zullen ons weer dingen gaan opvallen. Vandaag opvaller 1. Gewoon, om es over na te denken!
In de brief aan de christenen in Rome, hoofdstuk 1, vers 8:
“Allereerst dank ik mijn God voor jullie allemaal. Want over jullie geloof wordt overal in de wereld gesproken!
Ik vraag Jezus Christus om mijn dank aan God over te brengen.” – Hé, da’s apart!

Jouw Spiritualiteit

Geen reacties
Boeken, Predikantschap

Mijn beroep heeft ook mooie kanten…
Zo kan een kleine zelfstandige als ik regelmatig zelf zijn tijd indelen. Om bijvoorbeeld een eind te gaan lopen. Trouwe lezers van dit blog weten dat een rondje lopen één van mijn favoriete bezigheden is.

Thuisgekomen zit ik het boekje Jouw spiritualiteit van Gary Thomas te lezen en bekijk het recent verschenen cursusmateriaal (DVD+werkboek). Thomas onderscheidt 9 ‘spirituele talen’. Wat is een spirituele taal? Een spirituele taal beschrijft de manier waarop iemand in relatie staat tot God. Iedereen heeft een eigen spirituele taal wil zeggen: heeft een vorm van geloofsbeleving die hem of haar het beste past.
De meest bekende spirituele taal is stille tijd houden: dagelijks een, pak em beet, half uur in de Bijbel lezen en bidden. Veel mensen lukt dat moeilijk of zelfs helemaal niet, blijven oefenen en oefenen en… en zich schuldig voelen. Maar dat hoeft niet! Waarschijnlijk hebben zij een (of meerdere) àndere spirituele talen. Zo kunnen ze het heerlijk vinden God te zoeken door anderen te helpen (de spirituele taal van het zorgen), door hun verstand te laten piepen en knarsen via een diepgaand boek (de spirituele taal van het denken) of door toewijding en ascese (de spirituele taal van de eenvoud).
Wil je jouw spirituele taal ontdekken? Doe dit korte testje!

Goed, bovenaan het rijtje van 9 staat: De spirituele taal van de natuur (God zoeken in de buitenlucht). Op nummer 1 wil
niet zeggen: de beste. Bij spirituele talen is competitie niet aan de orde. De spirituele taal van de natuur scoort bij mij dus hoog! Pfff, hoef ik me tenminste niet schuldig te voelen als ik weer door de polder loop… (Mooi boek! Prima boek!! En schitterende cursus ook!!!)

Mooi gedichtje van iemand die ook deze taal spreekt:

De aarde zit boordevol hemel en
elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie voor God.
Maar alleen wie het ziet trekt zijn schoenen uit.
De rest zit erom heen en plukt bramen.

Keek op de Week (6)

Geen reacties
Boeken, Weekoverzicht

Het is zo’n mooi verhaal dat ik niet kan nalaten een stukje ervan over te schrijven:
“Als de kerk een plaats van heil wil zijn, een plaats van vroomheid, vrede en vriendschap, een plaats van vergeving en vreugde, dan zullen we deze rijkdom eerst van onze God moeten ontvangen en vervolgens onze stinkende best doen om, aangezwengeld door Gods Geest en in de slipstream van Jezus Christus, inderdaad zo’n plek te creëren. Wie dus meent dat je de kerk nodig hebt om te geloven, zal er alles aan moeten doen om dat waar te maken.” (Harald Overeem in het Nederlands Dagblad van gisteren, 4 oktober 2014)

Fijne zondag!

Toch maar twitteren!

Geen reacties
Boeken, Poëzie

In 2010 vroeg ik me af of ik ook zou gaan twitteren. ‘
Misschien weet je niet wat twitteren is? Dan ben je niet de enige! Ik wist ‘t ook niet precies, maar had ‘t opgezocht.
De afgelopen jaren kwam de vraag ‘toch maar twitteren?’ telkens weer terug. Ik las namelijk dat ene Anton Chardon iedere morgen een twitter-gedicht laat verschijnen. Hieronder lees je 4 voorbeelden:

BEWONDERING  / / Po of ondersteek met poep, sputum in een kommetje, ik bewonder de verpleegsters, zelf maak ik een ommetje.

AFBROKKELING / / Je kennis brokkelt af, en je geheugen, / je ferme tred wordt een voorzichtig voetje.

GROOT EN KLEIN / / Door God gewiegd te worden / in zijn Vaderarmen – / ik ben er niet te groot voor, / vaak niet klein genoeg.

FANTASIE Ik strek mij in gedachten uit / als een kat die door de sneeuw loopt, / sierlijk, lenig, onvervaard. – Ik ben een hobbelpaard.

Je dag kan toch niet beter beginnen dan met zo’n twitter-berichtje (‘tweet’ heet dat: getjilp van een vogel).
Chardon heeft ook een bureaukalender heeft gemaakt, die heet Licht van Genade. De psalmen in kwatrijnen. Op de blaadjes staan geen dagen maar psalmen. Hij heeft geprobeerd de essentie van de psalm in kwatrijnen (vierregelige gedichten) te vatten. Bijvoorbeeld psalm 150:
Loof God in zijn woning,
loof uw grote koning,
loof met allerlei muziek,
loof uw God, Hij is uniek!

Da’s toch ook mooi, of niet soms?! Twitteraars en niet-twitteraars kunnen Anton Chardon volgen. Collega Richard Vervoorn schreef een mooi artikel over Chardon op zijn blog: zeer de moeite waard, zowel het artikel als de blog!
(O ja, inmiddels tjilp ik bescheiden mee in het wereldwijde koor!)

Vandaag verschijnt de Bijbel in Gewone Taal (gratis!)

Geen reacties
Boeken, Maatschappij

Vandaag verschijnt de BiGT, de Bijbel in Gewone Taal, leesbaar en begrijpelijk voor iedereen!
De basiswoordenschat waarmee iemand zich goed kan redden in de dagelijkse communicatie bestaat uit 2000-5000 woorden. Dat zijn de meest voorkomende woorden in onze taal. Behalve die basiswoordenschat bestaan er in de taal tienduizenden woorden die in specifieke situaties nodig zijn, en voor elke situatie zijn dat weer andere. Bij een bezoek aan de verloskundige kan het gaan over een echo, de bekkenbodem en over polyklinisch bevallen.
De woordenschat van de BGT bevat minder dan 4000 gewone, bekende woorden. Het gaat niet om populaire of kinderachtige woorden, maar om woorden die iedereen gebruikt. Moderne woorden als bril en benzine komen natuurlijk niet voor. Verder komen specifieke woorden voor de tijd en cultuur van de Bijbel als tentenkamp en waterkruik wel voor.
Velen die in een kleine kring of tijdens een bijbelstudieavond hardop uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) lazen, hebben de ervaring dat dit niet meeviel. In de NBV worden dan ook ruim 11.000 woorden gebruikt, dat wil dus zeggen ruim twee keer zoveel als in de dagelijkse communicatie. Bij het BGT-vertaalproject werd gewerkt met tellingen hoe vaak een woord voorkomt in grote dataverzamelingen, zoals teksten van interviews op radio of tv, kranten en tijdschriften.

Wil je de Bijbel in Gewone Taal gratis ontvangen?

Voor een overzicht van alle activiteiten, kijk je op www.bgt.nl.

Leven uit de Bron (3 – slot)

Geen reacties
Boeken, Leven uit de Bron, Westerkerk

Eerst kríjg je een Bron en dan wórd je een bron!
Wil je dat dat met je gebeurt? Dan moet je bij Jezus komen en drinken!
Bij Jezus komen en drinken heeft niet in de eerste plaats met ons verstand te maken: allerlei weetjes aangaande Jezus op een rijtje hebben. Bij Jezus komen en drinken doe je ook niet vooral met je handen, door van allerlei goeie dingen te dóen. Bij Jezus komen en drinken doe je allereerst en vooral met je hárt.
Je hoort de Here roepen en je geeft van harte antwoord. Hij kiest jou en jij kiest voor hem.
Je ziet zijn liefde en beantwoordt die met hartelijke weder-liefde. Jouw hart, ons hart ontmoet het hart van de Heiland en zo ontstaat om-gang, gemeenschap, betrokkenheid.
Amerikanen hebben daar zo’n mooi woord voor: ‘soul-mate’, ziele-broeder, ziele-zuster. Het is een broer, een zus, met wie je je ziel deelt. Dat is wat Jezus voor ons wil zijn en zo mogen wij met hem zijn! En vanuit die hart-tot-hart-relatie leren we ons hoofd, onze mond en handen en nog veel meer goed gebruiken.

Je begrijpt, het gaat dit jaar over veel meer dingen dan de Westerkerk als organisatie. Natuurlijk moeten er dingen georganiseerd worden: het gebouw moet afbetaald, de kerkenraad vergadert, afspraken moeten verbeterd worden, enzovoorts, enzovoorts. Maar waar het vooral om gaat is, dat wij samen een organisme zijn, namelijk het lichaam van Jezus Christus. Veel belangrijker dan de vraag: Aan welke kerk ben jij?, is de vraag: Ben jij verbonden met Jezus?

Leven uit de Bron (2)

Geen reacties
Boeken, Leven uit de Bron, Westerkerk

Jezus beschikt over lévend water. Daarmee bedoelt Hij de heilige Geest.
Dat levende water doet twee dingen.
Het lest de dorst van mensen.
Met ‘dorst’ bedoel ik dat mensen als jij en ik vragen hebben en zoeken naar antwoorden. Zoals die Samaritaanse vrouw: Wat is de zin van mijn leven? Wat is het doel? Zoals de Joden op het Loofhuttenfeest verlangen ook wij naar het echte leven.
Dat verlangen, zulke vragen komen vooral naar boven als ’t leven tegen zit. Zolang er geen problemen zijn, denk je misschien: Dorst, dorst, ik heb helemaal geen dorst?! Maar bij ziekte, bij onenigheid in de familie, als je je baan verliest, dan merk je dat zulke vragen, dat verlangen naar redding ook in jouw leven.
Op welke manier lest de heilige Geest die dorst diep in ieder mens?

De heilige Geest is lévend water: water dat léven geeft. Eeuwig leven, zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw.
‘Eeuwig’ betekent: voor altijd, zonder einde. Heeft met tijd te maken, met kwantiteit: het leven dat Jezus door de Heilige Geest geeft, eindigt nooit. ‘Eeuwig leven’ is vooral een speciale kwalitéit van leven. Eeuwig leven=God kennen en de Here Jezus (Joh17vs3). Het is geen leven zonder problemen of verdriet, met enkel voorspoed en vreugde. Dat niet. Maar het is een leven dat de moeite waard is en zin heeft. Want je kent de Maker ervan die tegelijk aan het einde op je wacht en voor wie je dagelijks leven mag.
Dat echte leven met kwaliteitskeurmerk ontstaat doordat de heilige Geest ons volmaakt met Gods liefde. Echt vól maakt: lévend water borrelt omhoog, bruist, sprankelend en tintelend.
De heilige Geest wordt in de Bijbel steevast ‘uitgestórt’: neergeplonsd en mensen worden er mee volgegoten. Het is die goddelijke liefde die de leegte in elk mens kan vullen, zijn en haar verlangen beantwoorden. Mensen krijgen deel aan het echte leven zonder einde.
Enkelingen en groepen mensen die koortsachtig zoeken naar zin en doel van hun leven: iedereen mag komen tot Jezus en daar het antwoord vinden.
Het antwoord op de vraag waar je vandaan komt. Dat je door een onzichtbare, maar echt bestaande God gewild bent en gemaakt en geliefd.
Het antwoord op de vraag waarheen je onderweg bent: namelijk naar een volmaakt gaaf leven met die God. Elke dag ben je al bij hem en mag je leven in de warme zon van zijn liefde. (wordt vervolgd)