•  

Browsing the archives for the Westerkerk category

1 houvast!

Geen reacties
Preken (Series) 2015-2016, Westerkerk

Er is maar 1 houvast, als ik leef en als ik sterf: Ik ben het eigendom van Jezus Christus!
Ik ben van hem én… Hij is ook van mij: míjn trouwe Heiland!
Hij geeft mij heil, d.w.z. Hij redt mij uit vreemde machten. Hij bevrijdt van welke verslaving ook, van alcohol tot creditcard, van werk tot een joint, bevrijdt van menselijke verwachtingen en competitiedrift, bevrijdt me ervan om de mooiste te willen zijn, de knapste, de rijkste, bevrijdt me om ruim adem te halen in Gods liefde.

Zondag 23 augustus 2015 – 09.30 uur

Welkom in de Westerkerk – van der Duyn van Maasdamlaan 6, Bunschoten

Keek op week 13

Geen reacties
Predikantschap, Weekoverzicht, Westerkerk

Tussen alle bedrijven door probeer ik verder te lezen in het adembenemende boek: Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven, geschreven door Tomás Halík.
In de introductie (blz.9-10) schrijft Wim Dekker:

“De secularisering is immers nog lang niet tot stilstand gekomen. In voorheen gesloten kerkgenootschappen en in delen van ons land waar geloven tot voor kort min of meer vanzelfsprekend was, komen jonge en ook al wat oudere mensen tot de conclusie dat het overgeleverde geloof als zand tussen hun vingers wegglijdt. De dominante seculiere cultuur tast de laatste bolwerken aan. Daartegenover worden vele pogingen tot restauratie ondernomen. Er wordt geprobeerd nieuwe bewijzen voor het bestaan van God te formuleren en er wordt getracht het probleem van de fundamentele geloofsonzekerheid te bestrijden met nieuwe vormen van kerk-zijn. Het is echter zeer de vraag of zo het Europese nihilisme diep genoeg wordt gepeild.”

Al jaren heb ik een bang vermoeden en dat wordt door deze woorden slechts versterkt: als ik denk dat de secularisering (=verwereldlijking; de afname van de invloed van God en kerk op het dagelijks leven van mensen) in een dorp als Bunschoten-Spakenburg kan worden tegenhouden door allerlei doelgroepdiensten (jeugd, onderwijs, lofprijzing, enzovoort) te organiseren, door een combo in elke kerkdienst, een dominee-in-spijkerbroek die heen en weer loopt op het podium in plaats van een exemplaar-strak-in-pak op een preekstoel, en door nog meer leuke veranderingen in manier van kerk-zijn, vergis ik mij. Zulke veranderingen kunnen best een positieve invloed hebben, maar het blijven noodmaatregelen die ten diepste geen oplossing bieden. Want daar is het probleem te ingewikkeld voor. In plaats van cosmetische veranderingen aan te brengen is het belangrijk eerst deze vraag te beantwoorden: In hoeverre ben ik zelf geseculariseerd?

Fijne zondag!

Draaitol

Geen reacties
Predikantschap, Westerkerk

Tegenwoordig passen veel grootouders op hun kleinkinderen. Heerlijk om samen naar de speeltuin te gaan of de hertjes in het park te voeren. Een prachtige gelegenheid ook om je kleinzoon en -dochter te leren kijken naar Jezus.
Op school horen veel kinderen verhalen over God en ze zingen en plakken over bijbelse verhalen.
In kerken wordt op zondagmorgen goed voor kinderen gezorgd op de crèche, bijbelklas, kindernevendienst en hoe ‘t allemaal ook heten  mag.
Maar met al die zegeningen is ‘t goed elkaar steeds hieraan te herinneren: Kinderen vertellen dat God zo’n enorm groot geduld heeft en dat Hij ons bevrijdt, hoewel wij hem vaak vergeten en ongehoorzaam zijn, dat vertellen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders. Die verantwoordelijkheid mogen ouders gelukkig delen met grootouders, met een christelijke school en met kinder- en jeugdleiders in de kerk.
Délen mèt, zeg ik. Niet: afschuiven op.
Laten ouders alsjeblieft niet denken: Ach, om onze kinderen naar Jezus te wijzen, daar hebben we opa en oma voor, en de school natuurlijk, en ’s zondags leveren we ze in een bovenzaal af.
De hele Bijbel door wordt ’t heel duidelijk: váders en móeders dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de volgende generatie als ’t gaat de machtige daden van de HEER, de wonderen die God deed en doet. (Deut6:4-9; Ef6:1-4)

Het jeugdprobleem in veel kerken is vaak een ouder- of gezinsprobleem. Ik bedoel niet, dat als je kind weinig meer wil weten van de kerk of, veel en veel erger!, van God, dat dat dan altijd de schuld van de ouders is. Want dat is niet zo! Laat wie zich schuldig voelt, daarmee naar God gaan. Hij weet wat in jullie gezinssituatie nodig is en wat nodig is voor jou persoonlijk, als vader en moeder, en zal je daarin helpen. Eventuele schuld vergeeft Hij en onterechte schuldgevoelens haalt Hij weg.
Maar het blijft een feit dat de houding van ouders t.o.v. God fundamenteel is voor de kinderen. Kinderen voelen haarscherp aan of het geloof belangrijk is voor papa en mama of dat ’t er bij hangt. Stel, er is geen kinderactiviteit op zondagmorgen, blijf je dan thuis? En je denkt dat je kinderen dat niet door hebben?!… Maar ze vinden ’t wel leuk, zeg je? Ja, dat zal best, maar zórg je wel echt goed voor ze?
Ik begrijp best dat een kind naast je in de kerk heen en weer kan draaien. Daar moeten we met elkaar dan maar geduld mee hebben en ruimte voor maken. God ziet liever 10 draaiende kinderen dan 1 slapende volwassene.

Een opwekking?

Geen reacties
Predikantschap, Westerkerk

Binnen bepaalde christelijke groepen wordt een grote wereldwijde opwekking verwacht voor de terugkomst van Jezus Christus, lees in in Wikipedia (De vrije encyclopedie). Wat is een opwekking? Ik lees verder: Opwekking (Engels: revival) of (religieuze) opleving refereert binnen de christelijke context over het algemeen aan een periode van geestelijke vernieuwing binnen de kerk. Tekenen van een opwekking zijn de massale bekering van mensen tot het christelijk geloof en een moreel herstel in het gedrag en uitingen van de gelovige.
In het christendom wordt hieronder verstaan een buitengewoon werk van de heilige Geest waardoor geestelijk ingeslapen gelovigen weer enthousiast worden over hun geloof. Een opwekking begint vaak met een sterk schuldbesef en het belijden van zonden. Een opwekking leidt ook tot wijdverbreide liefdadigheid en heeft een grote invloed op de maatschappij.
Heerlijk lijkt het me een opwekking mee te maken!
Ik stel me voor dat op een (kerk)gebouw dit bericht verschijnt:

Vanavond om 19.30 uur: uitleg van Gods Woord.
Het licht en de leiding van de heilige Geest zijn beloofd en mogen dus verwacht worden.
Iedereen is welkom!

Meer niet.
Geen naam van een bekende spreker of muziekgroep. Geen gratis drinken of gadget.
Via Twitter en Facebook slechts dat korte bericht, meer niet.
Toch is de zaal bomvol.
Volgens mij is dan sprake van een opwekking, een echte.
Wat heerlijk zal dat zijn!

Bazaar (vandaag!)

Geen reacties
Maatschappij, Preken (Series) 2014-2015, Westerkerk

‘Zorg dat je rijk wordt in de hemel!’, zegt Jezus (in Matteüs 6vs19-21).
Iemand legt deze vreemde opdracht zo uit: Je moet je bezit laten verhuizen naar de hemel.
Je bezit blijft natuurlijk hier op aarde. Je mobieltje blijft in je broekzak, je auto in de garage of onder de carport, je spaargeld blijft op je aardse bankrekening, je schilderij aan de muur, enzovoorts, alleen… je verhuist alles wat je hebt naar de hemel, dat wil zeggen: je leeft elk moment van de dag, van de nacht, in aanwezigheid van God, de Almachtige, jouw lieve Vader in de hemel, zodat alles wat je bezit voor hem is.
Een spaarsaldo bij God begin je door tegen hem te zeggen: Here God, ik vertrouw op u en op het project dat u hebt met deze wereld en met mijn leven!

God is namelijk bezig met een groots project. Hij startte ermee in de tuin van Eden, het paradijs, en Hij zal het straks voltooien in de tuinstad Nieuw-Jeruzalem. Dat project, dat dus de hele geschiedenis omvat en overal, zowel in de hemel als op onze aarde, wordt uitgevoerd, heet: het Koninkrijk van God. God werkt eraan dat overal zijn koningsmacht zichtbaar wordt en dat iedereen, mensen en de hele schepping, zal erkennen: U, God, bent Koning!

Natuurlijk kunnen mensen, jij en ik, ons eigen project hebben. Jij wilt na de basisschool gaan werken of studeren om later je eigen bedrijf of functie te hebben. U kunt van plan zijn uw huis te verbouwen, de tekeningen zijn al klaar. Je project kan te maken hebben met je gezin, met je gezondheid, met de kerk, met dit en met dat. Prima, top!
Áls…, áls je dat persoonlijke project maar niet beschouwt als datgene waarom alles draait. Alsof onze studie of de verbouw, de uitbreiding van je bedrijf of gezin, alsof dat het uiteindelijke doel is. Want dat is het niet: aardse rijkdom zal immers verdwijnen?!… Je doet er goed aan jouw persoonlijke project te verhuizen naar de hemel. Dat wil zeggen: we blijven gewoon hier wonen, in het dorp, erbuiten, maar met ons gezin en bedrijf, met ons huis en onze studie willen we meewerken aan Góds project, de bouw van zijn Koninkrijk. Die hemelse rijkdom verdwijnt nooit!

Bijvoorbeeld: Je loopt vandaag rond op de bazaar in de Westerkerk in Bunschoten, Nederland. Bedenk nu dat jij en wat je doet onderdeel zijn van Gods project. Ook deze bazaar is bedoeld om het Koninkrijk van God te vestigen, in ons dorp, erbuiten, in Afrika ook. En wat jij koopt vandaag, kun je ook laten verhuizen naar de hemel. Jij koopt iets voor jouw vensterbank, maar denk er eens over of je er ook iemand anders blij mee kunt maken. Iemand die hier graag zou komen, maar geen gelegenheid meer heeft, hij of zij is ziek of op hoge leeftijd. Hoeft geen familie te zijn of uit het dorp te komen, mag een christen zijn of een niet-christen.

Jezus wil dat we gaan om-denken. Dat is: op een andere manier aan gaan kijken bijvoorbeeld tegen geld en bezit. Dat moet je wel willen (dan gá je anders denken + leven!). Jezus volgen is in de eerste plaats een wilsbeslissing.

Geld en bezit (3)

Geen reacties
Maatschappij, Meditaties, Westerkerk

… waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen…’ (Handelingen 5:1-11)

Achter bankbiljetten en munten, pinpassen en cheques gaan geestelijke krachten schuil.
Mensen raken koopverslaafd: als een slaaf móeten ze van alles aanschaffen. Wie rijk is, heeft nooit genoeg.
Je moet slim zijn, de wegen weten, de grenzen opzoeken van wat nog kan, de grenzen van wat eerlijk is.
Jezus zegt: Jullie kunnen niet God dienen en de Mammon.
Geld is dus geen neutraal, onpersoonlijk ruilmiddel. Geld is een macht die erop uit is ons te overheersen. Geld roept bij mensen toewijding op en aanbidding. Geld is een godheid die zelf zorgt voor onderdanen.
Kijk naar, bijvoorbeeld, een biljet van 50€ en stel de vraag: Besef ik dat deze 50€ mij in zijn macht wil hebben?

Die vraag kun je niet onder het tapijt vegen door te zeggen: Ach, overdreven! In de Bijbel staan bijna 3000 teksten over geld en bezit. Zoveel dat we er niet omheen kunnen. Als we gewoon eerlijk lezen wat er staat, krijgen we best een helder beeld van wat God, de Eigenaar en Gever van alles, ons voorschrijft. Ons probleem is niet dat we de Bijbel op dit punt niet begrijpen. Ons probleem is angst. We zijn bang dat God aan onze manier van leven komt.
We weten, bijvoorbeeld, van vroeger wat armoede is, of we hebben er midden in gewoond en denken: Dát willen we niet! Of we zijn bang dat we onze luxe kwijtraken, God zal toch niet willen dat ik m’n auto weg moet doen of niet meer met vakantie kan? Door die angst proberen we de vraag ‘Laat ik mij leiden, door de geldgod (Mammon) of door de heilige Geest?’, die vraag proberen we te ontwijken.

Door wie laat jij jezelf vullen: door de héilige Geest of door een kwáde geest?
Je hoeft niet bang te zijn om je toe te vertrouwen aan God!
Jezus zegt: Je kunt rustig Mammon in de vuilcontainer gooien en Gód dienen. Want God is je Váder, die zorgt! Hij zorgt voor mussen en tulpen, dus ook voor jou, zijn kind!

Geld en bezit (2)

Geen reacties
Maatschappij, Meditaties, Westerkerk

… (ze) hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen… (Handelingen 2:44-45; 4:32-37)

Misschien denk je dat geld en bezit neutraal zijn. Dat is niet zo. Geld en bezit hebben een donkere en een heldere kant.
Geld en bezit kunnen je gevangen houden (dat is de donkere kant).
Geld en bezit kunnen ook een zegen zijn voor jou en anderen (dat is de heldere kant).

Die heldere kant zien we al in deel 1 van de Bijbel, het Oude Testament. God liet elke dag manna (een soort meel) regenen, precies genoeg voor iedere Israëliet. Via allerlei regels deed God er echt alles aan dat er gelijkheid was onder zijn kinderen. Dat ze een gemeenschap vormden van mensen die met elkáár verbonden waren omdát ze met Gód waren verbonden. Samen afhankelijk van Gods genade!
Omdat God de Eigenaar is van alles, alles is van de Heer!, heeft Hij het recht om regels te stellen voor onze omgang met geld. Zo moesten de Israëlieten omzien naar weduwen, wezen en vreemdelingen. 10% van de opbrengst van het land was voor hulpbehoevenden bestemd. (Deuteronomium 26:12)

Toen kwam Jezus, die riep: Laat wie dorst heeft bij komen en drinken! Dat water is de heilige Geest. Als de heilige Geest uit Jezus Christus in mensen stroomt, gaan mensen elkaar opzoeken. Ook om heel praktisch Gods nieuwe gemeenschap te zijn. Waarin ze er voor elkaar zijn en op elkaar rekenen kunnen. Niemand van hen leed enig gebrek. Hulpbehoevende mensen ontvingen geld naar behoefte. Samen waren ze blij, want ze kenden het woordje ‘genoeg’.
Later in de geschiedenis, toen de christelijk kerk al behoorlijk gegroeid was, schreef Paulus: we hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn (1Timoteüs6:6-10). Genoeg en tevredenheid zijn de kernwoorden van een christelijke gemeente.

Als de heilige Geest uit Jezus Christus in mensen stroomt, gaan die mensen elkaar opzoeken om in de Bijbel te lezen, vrolijk te eten en te drinken en het Avondmaal te vieren, te bidden en de pannen van het dak te zingen. En ze gaan samen ook heel praktisch Gods nieuwe gemeenschap zijn.

Geld en bezit (1)

Geen reacties
Maatschappij, Meditaties, Westerkerk

Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand. (1 Kronieken 29:14)

Ik denk vaak récht te hebben op geld en bezit: Ik heb er toch voor gewerkt?! Gespaard?! M’n best voor gedaan?! Het is dan toch van mij?! Dat is slechts voor een deel waar. We zijn slechts tot op zekere hoogte eigenaar van iets. Waarom? Omdat Gód de uiteindelijke Eigenaar van alles is.
Deze 50 €uro zijn van mij. O ja?!… Deze 50 €uro zijn van Gód.
Dit is mijn mobiele telefoon. O ja?!… Dit is Góds mobieltje.
Deze auto is van mij. O ja?!… Deze Opel Corsa is van Gód.
Dit is mijn huis. O ja?!… Dit huis is Góds bezit.

God de Eigenaar is ook de Gever van alles. God is geen benepen mannetje, die met een zuinig mondje slechts hier en daar iets uitdeelt omdat ie ook niet de beroerdste wil zijn… Hij zorgt heel persoonlijk en royaal. God gééft het aan ons. Wij mogen het beheren. Volgens de Bijbel zijn mensen rentmeesters.
We passen op een huis dat van iemand anders is.
We ontwikkelen een bedrijf dat God als directeur heeft.
We runnen een boerderij met koeien en schapen die Gods eigendom zijn.
Zelfs onze kinderen zijn niet van ons, maar zijn kinderen van God, die Hij ons toevertrouwt om groot te brengen.
Jij bent geeneens baas over jezèlf! Paulus schrijft: Of we nu leven of sterven, we zijn áltijd ván de Héér.(Romeinen14:8)

Als wij dus iets weggeven, geld in een collecte, tijd voor onze ouders, kleren of andere spullen voor Oost-Europa, dan geven we Góds spullen terug aan, ja, eigenlijk aan Gód. God is Eigenaar, Gever, en wij geven God terug wat van hem is.
Mensen vragen wel eens: Hoeveel van mijn geld moet ik nu afstaan aan God?  Bijvoorbeeld, hoeveel procent van mijn inkomen moet ik bijdragen aan de kerk? 5%, 10%? Eigenlijk een gekke vraag!
De vraag is niet: Hoeveel van míjn geld moet ik afstaan aan God?
De vraag is: Hoeveel van Góds geld mag ik voor mijzelf houden?