•  

Browsing the archives for the Preken (Jaarthema 2014-2015) category

Jezus Christus Vertrouwen (2)

Geen reacties
Preken (Jaarthema 2014-2015), Westerkerk 2014-2015

Soms hoor ik mensen zeggen: Jezus’ 12 leerlingen moesten genezen en konden dat, nu, ik ben ook Jezus’ leerling, dus ik moet en kan dat ook! Dat gaat mij net iets te vlug…
Kijk, aan de ene kant geloof ik vast en zeker dat God in staat is te genezen. Zelf heb ik ook ervaringen met genezing-op-gebed. Een vrouw, op wie Lijda en ik de handen legden, genas. Aan de andere kant heb ik ook veel narigheid gezien op dit gebied. Narigheid, verdriet. Ik noem maar iets: een ernstig zieke vrouw hoorde om zich heen dat ze zou genezen, maar dat gebeurde niet en toen had ze eigenlijk geen gelegenheid om afscheid te nemen van haar man en kinderen, want ze was helemaal gefocust op genezing.
Enerzijds weet ik van genezing, niet ver weg, heel dicht bij huis, God is groot, geprezen zij zijn naam! Anderzijds ken ik mensen die hevig teleurgesteld zijn, er zijn mensen die overal achterna hypen. Net als het punt van ziekte, is het belangrijk dit punt goed te overdenken: hoe zit dit?

Want Jezus’ leerlingen moesten vooral leren geloven. En geldt dat ook niet voor ons?
Ze vragen Jezus waarom ze niet konden doen wat Hij had bevolen, een boze geest uitdrijven. (Marcus9vs14-29)
Hij zegt: dit soort (dit tuig!) kan alleen door gebed worden uitgedreven. Letterlijk zegt Jezus: door gebed én vasten.
Vasten is: je bewust onthouden van bijvoorbeeld eten, drinken. Door goed naar Jezus te luisteren, regelmatig te bidden en te vasten ga je persoonlijk en vertrouwelijk om met God. En daar gaat het om in het christelijk geloof. Het unieke van het christelijke geloof is, dat mensen in een persóónlijke relatie met God kunnen leven.
Deze 12 mannen volgden weliswaar Jezus, geloofden ook in hem, maar moesten toch ook nog léren geloven. Ze hadden deze zieke jongen niet kunnen genezen omdat ze te weinig hun afhankelijkheid van God hadden beseft, te weinig hem hadden gezocht en gevraagd om de krachtige werking van zijn Geest. Ze moesten leren dat ze, om te delen in de krachten van Gods koninkrijk, de persoonlijke omgang met God moesten kennen.

Ik geloof in de gave van tongentaal, maar van mij wordt niet gevraagd daar achteraan te hypen.
Ik geloof in de krachten van het Koninkrijk, maar hoef dat niet nummer 1 te zetten in mijn leven.
Om te leren op God te vertrouwen, adviseer ik grootouders: koop een Bijbel voor je kleinkind.
En ouders: neem een Bijbel mee naar de kerk zodat je ook daar Gods stem kunt lezen. Geef een voorbeeld door hardop te bidden, misschien 1 zin, 2 zinnen, maar probeer ‘t!
In de lijdenstijd kun je minder eten, minder tijd achter je pc zitten, je mobieltje uitzetten.
Met als doel: persoonlijk omgaan met God en zo je vertrouwen op Jezus stellen. Want wie hem volgt en dagelijks met de hemelse Vader leeft, mag zoveel verwachten! Meer dan je misschien voor mogelijk houdt: verlossing, bevrijding, heling van je leven. Want het koninkrijk van God is al gekomen in mij, zegt Jezus. En het is ook bezig te komen, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn Geest.

Jezus Christus Vertrouwen

Geen reacties
Preken (Jaarthema 2014-2015), Westerkerk 2014-2015

Meteen na Jezus’ antwoord, schreeuwt de man het uit. In veel oorspronkelijke handschriften staat ook dat hij snikt van verdriet, hij huilt… Jezus’ antwoord breekt dus iets in hem open.
Dat kan gebeuren als Jezus spreekt, dat er iets in je openbreekt.
Dat gebeurt tijdens een Alpha-cursus of tijdens een begrafenis van een geliefde of de geboorte van een kindje… Het kan ook tijdens een kerkdienst best gebeuren. Schrik daar niet van, maar wees er blij mee!
Bijbellezing: Marcus 9vs14-29

Zondag 22 maart 2015
Westerkerk Bunschoten-Spakenburg
09.30 uur