•  

Browsing the archives for the Preken (Leerdiensten 2014-2015) category

Najaar 2015: Groeidiensten + Preekverwerking

Geen reacties
Preken (Leerdiensten 2014-2015)

In de Bethelkerk in Rotterdam-Overschie deden we jarenlang wat we noemden: preekverwerking. Op een door-de-weekse avond of ’s zondags kwamen we met een groepje gemeenteleden bij elkaar. Geen grote groep, de ene keer 15, een andere keer 30 personen, dat varieerde. Verwerken is niet: discussiëren, maar: elkaars ideeën delen. Dat gaat misschien wel veel beter in een kleinere kring.
Iedereen kan zelf zeggen wat hij of zij moeilijk vindt of mooi, wat hem of haar aanspreekt en bemoedigt. Niemand kan verkeerde dingen zeggen. Dat maakt het makkelijker om mee te doen aan het gesprek. Maar je kunt ook helemaal niets zeggen en gewoon luisteren. Dat is ook goed.
Verder spraken we soms ook met elkaar af om in de week iets te doen wat in de preek genoemd werd. Noem maar iets. De preek ging over vriendelijkheid en dan spraken we samen af om heel bewust vriendelijk te zijn, in de file, bij de kassa in de supermarkt, noem maar op.
Als ik in Rotterdam terug ben, is er meestal wel iemand die over de preekverwerking begint… Dat hij daar zoveel aan gehad heeft, het zo mist, enz. Dat is te begrijpen, want we leren maar liefst 90% van wat we zelf zeggen én doen!

Onderzoek leert dat mensen als u en ik
10% onthouden van wat we lezen
20% van wat we horen
30% van wat we zien
50% van wat we horen én zien
70% van wat we zelf zeggen
90% van wat we zelf zeggen én doen.

Willen we echt Jezus’ leerlingen zijn en steeds meer worden, kunnen we niet gedachteloos bij het oude blijven. Hiervan ben ik overtuigd: met een woordenstroom van een half uur redden we ’t niet. Zelfs niet als we er een aantal prachtige psalmen, lofzangen en geestelijke liederen omheen zetten… Zeker als het gaat om léren zullen we nieuwe vormen moeten vinden om niet stil te staan. Want, je weet, stilstand is achteruitgang.
Leerlingen van Jezus… zullen creatief en vindingrijk moeten zijn! Net zoals onze Meester dat was en is.

Hartelijk welkom:
zondagavond 5 juli 2015 om 19.00 uur in de Westerkerk in Bunschoten-Spakenburg
(en bij de Groeidiensten+Preekverwerking in het najaar!)

Leerlingen van Jezus…gaan groeien!

Geen reacties
Preken (Leerdiensten 2014-2015), Westerkerk 2014-2015

Wij mogen ons leven lang bij Jezus op school zitten. Die levenslange cursus levert ons geen diploma op. Wat dan wel? Dat je op Jezus gaat lijken. Dát is Gods bestemming met jou en mij! Niet dezelfde neus als Jezus, niet dezelfde kleur haar of ogen. God wil dat we vooral van bínnen op zijn Zoon Jezus gaan lijken. En als óns binnenste op Jézus’ binnenste gaat lijken, zullen ook onze woorden en daden, onze manier van kijken en leven, zó veranderen dat wij op dé Mens gaan lijken. Op Jezus, de meest ‘normale’ mens die ooit geleefd heeft. Want je weet, Jezus was 100% ‘normaal’, dat is: levend volgens Gods normen.
Gods doel is dat zijn eerstgeboren Zoon de oudste wordt van een enorm gezin.
En nu leidt Jezus’ leerschool ons op tot kinderen van God die lijken op hun oudste broer. En omdat Jezus op God zijn Vader lijkt, zullen wij ook op God lijken. Dus, de crèche en de Bijbelklassen waar de kinderen op zondag heengaan, Rock Solid, Solid Friends, Next Generation, catechisatie, kringen, huisbezoeken en gesprekken, enzovoorts: alles is onderdeel van een levenslange leerproces, dat een groeiproces is en jouw geestelijke vorming tot doel heeft.
Jij hóeft vandaag nog niet alles te weten van de Bijbel en God.
Je hóeft vandaag niet voor 100% zeker te zijn voor nu en voor over 5 of 10 jaar.
Je hóeft vandaag geen perfecte volgeling van Jezus te zijn.
Relax man!
God wil jouw héle leven ervoor gebruiken om tot je bestemming te komen.

Zondag 29 maart 2015
Westerkerk Bunschoten-Spakenburg
19.00 uur

Een dominee op Facebook?

1 reactie
Preken (Leerdiensten 2014-2015), Westerkerk 2014-2015

In dat 4e geloofsmodel, van vernieuwend geloof, verandert ons dagelijks leven echt!
Denk even terug aan het voorbeeld in de blog van vorige week vrijdag.
Het brood dat je wilt verkopen komt uit de vriezer, maar je zegt: ‘Ja, mevrouw, dit brood is echt vers!’ Want ja, als die mevrouw je kraam voorbij loopt, mis jij je inkomsten. God vraagt dat jij de waarheid spreekt, maar dat past enkel in het hokje waar ‘kerk/geloof’ op staat en niet in het hokje ‘werk’.
Maar hoe gaat ’t als jij vernieuwend gelooft? Dan geloof jij dat God de basis is van jouw leven. Hij is het fundament waarop álle onderdelen van ons leven gebaseerd mogen zijn. Wij leven in twee open handen van God. Ook als jij de inkomsten van dat brood misloopt, leef jij in zijn handen, op dat fundament. Dus, zegt Jezus, maak je niet bezorgd over de dag van morgen. Want God zal echt zorgen voor mensen uit 1 stuk!

Lees ook de blog van dinsdag 24-02 nog eens.
Als je leven uit 5 hokjes bestaat, lijk je op een clown die 5 ballen tegelijk in de lucht moet houden: de bal van Kerk/geloof, van Gezin, van Familie-relaties, van Werk en de bal van Vrije tijd. Dat is een hele klus, 5 ballen in de lucht houden!
Weet je hoe dat gaat in als je vernieuwend gelooft? Stel, je sporttraining gaat van woensdag naar donderdag. Dan rijst de vraag: Blijf ik nu op trainen of blijf ik op de Bijbelkring (die ook op donderdagavond is)?
Denk nu niet, dat ik vind dat jij naar de kring móet blijven gaan, omdat dat veel belangrijker is dan je sporttraining… Want als je denkt dat een dominee dat natuurlijk wel móet zeggen, denk je nog steeds in hokjes. Je denkt zo: Geloof/kerk, daar gaat ‘t eigenlijk om, dat is belangrijker dan trainen, en Erik moet natuurlijk dat hokje verdedigen. Maar als je leerling bent van Jezus bestáát je leven niet uit 5 hokjes… Je bent een mens met 1 leven en dat hele leven is gekocht en betaald met het bloed van Jezus en wordt vernieuwd door de kracht van Gods Geest.
Ik zal in overleg moeten, met mezelf, met m’n gezin en… met God: wat zal ik doen? Ga ik als ene mens trainen of naar de Bijbelkring? En dan zal Jan naar de kring blijven gaan en Marietje naar de sporttraining, of andersom.

Mensen kijken soms vreemd als ze een dominee op het voetbalveld zien of op Facebook tegenkomen. Wat doet die man buiten zijn eigen hokje van Geloof/kerk? Hoe meer mensen het vernieuwend geloof ontdekken, des te minder verbaasde gezichten ik zal tegenkomen!

Vernieuwend geloof

1 reactie
Preken (Leerdiensten 2014-2015), Westerkerk 2014-2015

Bij vernieuwend geloof horen deze 2 plaatjes.
Plaatje 1: God is de basis van ons leven. Hij is het fundament waarop álle onderdelen van ons leven gebaseerd mogen zijn. Ik houd m’n open handen altijd tegen elkaar aan om duidelijk te maken dat we leven in Gods open handen. Naar de kerk gaan op zondag en met ons gezin een midweek op vakantie gaan: het gebeurt in Gods handen, Hij is het fundament. Als familie bij elkaar komen om een 40-jarig huwelijk te vieren, overdag in de vis werken of ’s nachts in de zorg, op zaterdag met m’n kleinzoon achter op de fiets naar voetballen gaan: God is onder alles het fundament.

Plaatje 2: Als God de basis is van ons leven, kleurt Hij ons leven ook met zijn aanwezigheid.
Paulus gebruikt de uitdrukkingen:  je oude mens uittrekken en de nieuwe mens aantrekken. (Efeze4vs17-24)
Je oude mens is: de manier waarop je vroeger leefde. Bijvoorbeeld: egoïstisch, alleen aan jezelf denken; doen wat jezelf leuk vond; liegen als dat geld opleverde; drinken tot je niet meer overeind kon staan; schreeuwen om sterker te lijken dan een ander. Die oude mens als een jas uittrekken om… de nieuwe mens aan te doen.
Wat is die nieuwe mens? Beter gezegd: wíe is die nieuwe mens? Die nieuwe mens is Jezus Christus. Die trek je aan!
Op hem richt je je helemaal, onverdeeld, Hij is je ene doel. Gevolg is dat je geest en je denken helemaal vernieuwd worden.
God is niet alleen de basis van je leven, maar door zijn heilige Geest wil Hij in je wonen en je veranderen in een nieuwe mens. Je wordt volmaakt, want je gaat op de Here Jezus lijken. Van zondag t/m zaterdag. In alles wat je doet.
Wie leerling van Jezus is, heeft geen leven meer dat uit 5 kleinere of grotere hokjes bestaat. Je wordt een integer mens. Een man en vrouw uit 1 stuk. Want, schrijft Paulus, ik heb maar 1 doel en dat is: Jezus Christus. Je hebt 1 leven en dat wil je leven voor Jezus Christus. - wordt vervolgd -

Het ‘Geestelijke’ geloofsmodel

2 reacties
Preken (Leerdiensten 2014-2015), Westerkerk 2014-2015

Als mensen ontdekken dat God bij álle onderdelen van hun leven betrokken wil zijn, stappen ze vaak over naar het ‘Geestelijke’ geloofsmodel. Van mensen die op deze manier geloven krijg je de indruk dat ze bij alles wat ze doen, God betrekken. Ze solliciteren op een bepaalde vacature want, zeggen ze, ‘de Heer liet mij zien dat…’. Of ze willen met jou praten want ‘de Heer gaf hen een boodschap voor jou’. Enzovoorts. De heilige Geest lijkt een soort wolkje dat boven hen hangt en af en toe signalen geeft.
Je begrijpt wel, ik wil niet twijfelen aan de oprechtheid van hun geloof. Hoe zou ik durven? Dat geldt trouwens ook voor al die vrome kinderen van God die geloven volgens het gangbare en ijverige model (zie de vorige blogs). Evenmin wil ik een bepaald geloofsmodel voorschrijven alsof ik op de enig juiste manier zou geloven. Maar eerlijk gezegd merk ik in het leven van mensen die geloven volgens het ‘Geestelijke’ model een bepaalde onrust. Vaak worden ze heen en weer geslingerd tussen emoties en eigen gedachten en omdat elke uiting van de Geest gevolgd moet worden, verdwijnt de rust.
Ook schrijf ik maar eerlijk dat ik zenuwachtig van dit geloofsmodel. Zenuwachtig én ik voel me minderwaardig. Alsof ik nog niet zover ben als zij. Dat hoor ik soms ook van mensen die op deze manier geloven. ‘Je moet er echt ópen voor staan!’, zeggen ze (m.a.w.: ik sluit mijzelf er nog steeds voor af en daar geloof ik dus niets van). Of: ‘Ik zal veel voor je bidden dat ’t goed mag komen met je!’ (en daar zou ik dankbaar voor moeten zijn, maar ben ik niet, integendeel!).
Naar mijn idee wordt zo een 2-deling tussen christenen gecreërd en dat  lijkt me niet Gods bedoeling. Bovendien geloof ik ook niet in de heilige Geest als een soort wolkje boven ons, maar is Hij een Persoon die ons bewonen wil. Daarom kan ik veel beter uit de voeten met een 4e geloofsmodel. - wordt vervolgd -

Het ijverige geloofsmodel

Geen reacties
Preken (Leerdiensten 2014-2015), Westerkerk 2014-2015

Wie ontevreden is met zijn of haar gangbare manier van geloven (zie m’n vorige blok), stapt vaak over op het ijverige geloofsmodel. Ze ‘gaan er meer aan doen’, is dan de gebruikelijke uitdrukking. In plaats van naar een verjaardag ga je naar een Bijbelkring. Het stukje Familierelaties wordt dus ietsjes kleiner. Of je wordt diaken of ouderling en het stukje Vrije tijd wordt kleiner. Maar goed, je hebt meer tijd voor je leven met God. Vakje 1, Kerk/geloof, wordt groter.
Toch is, volgens mij, ook dit geloofsmodel niet wat Jezus bedoelt. Want in de praktijk blijft de Here God toch nog grotendeels buiten ons leven van elke dag. Kerk en geloof hebben nog steeds hun eigen hokje. Groter dan eerst, dat wel, maar verder blijft je leven bestaan uit 5 verschillende provincies, om zo te zeggen.
Je lijkt op een clown die 5 ballen tegelijk in de lucht moet houden: de bal van Kerk/geloof, van Gezin, van Familie-relaties, van Werk en de bal van Vrije tijd. Dat is een hele klus, 5 ballen in de lucht houden!
En weet je hoe ’t vaak gaat? Als 1 van de ballen op de grond valt, dan moet je alles opnieuw organiseren en 10 tegen 1 gaat dat ten koste van de tijd voor geloof en kerk.

Als mensen ontdekken dat de Heer niet slechts bij 1 hokje maar bij alle onderdelen van hun leven betrokken wil zijn, stappen ze vaak over naar een 3e geloofsmodel. - wordt vervolgd –

Mensen uit 1 stuk

Geen reacties
Preken (Leerdiensten 2014-2015), Westerkerk 2014-2015

Zondagavond 22 februari a.s. om 19 uur staat in de Westerkerk te Bunschoten-Spakenburg een Leerdienst op het programma: Leerlingen van Jezus…worden mensen uit 1 stuk.
In de preek zullen 4 verschillende geloofsmodellen ter sprake komen.
Model 1 is: Het gangbare geloofsmodel. Deze manier van geloven komt veel voor.
In dit model bestaat iemands leven uit 5 onderdelen: Kerk/geloof, Gezin, Familierelaties, Werk en Vrije tijd. Geloven is 1 van de 5 onderdelen van het leven en de nadruk ligt vooral op de zondag. Door de week draait vrijwel alles om de andere 4 onderdelen. In dit gangbare geloofsmodel is de gelovige verdeeld, zijn of haar aandacht is niet op 1 doel gericht.
Een voorbeeld.
God vraagt van ons dat we de waarheid spreken, horen we ’s zondags.
Op maandag zeggen we: Ja, dit brood komt vanmorgen vers uit de oven, mevrouw!, terwijl ’t al 2 weken in de vriezer heeft gelegen.
Dan kun je zeggen: Ja, maar dat is toch niet waar?! Dat klopt, maar ja, zo gaat het in het hokje ‘Werk’. Op maandag t/m zaterdag. En wat God vraagt, zit in het hokje ‘Geloof/kerk’. Op zondag.
Je gelooft best in God en wil Jezus volgen, alleen, je bent verdeeld: zondag en door de week; wat God vraagt en hoe je geld kunt verdienen. In het dagelijks leven kun je niks met Jezus’ opdracht dat je volmaakt moet zijn. Je zegt: Ach ja, we blijven allemaal zondaren, hé?!
In dit gangbare geloofsmodel, misschien herken je ’t in je eigen leven, zijn de dominee en de ouderling vertegenwoordigers van dat eerste hokje. Je moet voor ze oppassen, want als het in de andere hokjes van je leven te gek wordt, nou, berg je dan maar. Dan komen zij je vertellen wat je verkeerd doet. Dat vind je eigenlijk ook niet erg, want daar zijn ze voor. Misschien luister je geeneens, want je gaat in je eigen door-de-weekse hokjes toch je eigen gang.
Maar stel, je voelt toch wel aan dat jouw manier van geloven niet helemaal klopt… Wat dan?

Welkom in de Nederlands Gereformeerde Westerkerk,
van der Duyn van Maasdamlaan 6, Bunschoten-Spakenburg

Geen hype!

Geen reacties
Preken (Leerdiensten 2014-2015)

In allerlei kerken, gemeenten en kringen wordt nagedacht over leerling-van-Jezus-zijn.
Zou Discipelschap of Navolging een soort hype zijn, zo’n tijdelijk verschijnsel waar iedereen een poosje achteraan vliegt? Zoals voetbalplaatjes en Loom armbandjes. Gaat vanzelf weer over, volgend jaar komt weer iets anders op de markt. Dat denk ik dus niet. Waarom niet? De 1e reden is deze: van Discipelschap staat de Bijbel vol.
Wat weet jij van Henoch? Henoch ‘wandelde met God’. Tegenwoordig staat er: Henoch ‘leefde in nauwe verbondenheid met God’. (Genesis5vs21-24). En denk niet dat Henoch een uitzondering was, zo’n bijzondere gelovige met veel tijd.
Verderop in het Oude Testament zegt de profeet Micha: Er is jóu, méns, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van jóu wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten én… nederig de weg te gaan van je God. (6vs8)
In het Nieuwe Testament roept Jezus regelmatig mensen op om hem te volgen. (Matteüs4vs18-22; Lucas9vs57-62)
Christenen worden in het bijbelboek Handelingen dan ook ‘mensen van de Weg’ genoemd. (9vs2) Mensen van de Weg áchter Jezus aan. In navolging van Jezus, als leerlingen van de Meester, leefden ze voor Gods aangezicht.

Dit centrale bijbelse gegeven staat dus ook in de visie van de Westerkerk te Bunschoten-Spakenburg.
Wat willen wij als kerk? Wat is ons doel? Waarom bestaan wij?
Wij willen een gemeente zijn waarin broeders en zusters elkaar helpen in de groei van een levende relatie met de Here
Ieder gemeentelid mag wandelen met God (Henoch), nederig de weg van zijn en haar God gaan (Micha), een mens van de Weg zijn, Jezus volgen en van hem leren. Want in de leer zijn bij Gods Zoon ontspant, je leert de Vader kennen en gaat de kracht van de heilige Geest ervaren.
De Bijbel staat van begin tot eind vol met Discipelschap, daarom hebben we ’t er dit seizoen over (en daarna ook).