•  

Browsing the archives for the Preken (Series) 2014-2015 category

Bescherm-engelen (2)

Geen reacties
Preken (Series) 2014-2015, Westerkerk 2014-2015

Rooms-Katholieke broeders en zusters vieren op 2 oktober het Feest van de heilige Beschermengelen. In hun Catechismus staat dat gelovigen in het leven worden begeleid en beschermd door engelen. Ben je gestorven, dan wordt tijdens de uitvaartplechtigheid gezongen:
In paradisum deducant te angeli…
Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs;
dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen
en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem.
Moge het koor van de engelen u ontvangen
en moge u met Lazarus, eens een arme,
de eeuwige rust ontvangen.
(https://youtu.be/k8-CqtalXt0)

Hebben wij een persoonlijke engel die ons begeleidt en beschermt?
bijbellezing: Matteüs 18:1-4 en 10
Zondag 26 april 2015 – Welkom in de Westerkerk te Bunschoten-Spakenburg, Van der Duyn van Maasdamlaan 6 – 09.30 uur

Jij bent een engel!

Geen reacties
Preken (Series) 2014-2015, Westerkerk 2014-2015

Met Kerst hebben veel mensen vrij. Toen ’t voor de eerste keer Kerst werd, draaiden engelen overuren!
Engelen? Bestaan die? Lijda zegt wel eens tegen me: Jij? Jij bent een engel! Ik vind dat nogal meevallen…
Wie of wat zijn engelen? In Hebreeën 1:14 staat een soort definitie:
Engelen zijn geesten, die God dienen en die Hij erop uitstuurt om de mensen die gered worden, te helpen.

Engelen leven dus in de onzichtbare geestenwereld, maar als God ze naar onze wereld stuurt, worden ze een persoon als wij of een stralende figuur, soms met vleugels. Ze moeten op aarde mensen helpen, mensen die gered worden, dat wil zeggen: gelovige kinderen van God. Engelen zijn dus een soort van hemelse uitzendkrachten om ons te helpen!
Morgenochtend, zondag 7 december, lezen we om 09.30 uur in de Westerkerk in Bunschoten-Spakenburg, de geschiedenis van de priester Zacharias die de engel Gabriël op bezoek krijgt. Als God het wil, volgen we in de decembermaand het superdrukke werkrooster van Gods boodschappers: zondag 14 december (om 19.00 uur); zondag 21 december 21 december (om 09.30 uur); Kerstnacht 24 december (om 21.30 uur) en op Nieuwjaarsdag 1 januari 2015 (om 10.00 uur; moeten die engelen ook nog vroeg op!). Welkom!

Goede raad voor rijken

Geen reacties
Maatschappij, Preken (Series) 2014-2015, Westerkerk 2014-2015

Misschien voel je jezelf niet rijk, de kans is groot dat je het wel bent (controleer dat hier!).
Ik geef goede raad voor rijken door, 2 bijbelse tips:
Vertrouw op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Dat is toch opvallend… Wie rijk is, wij!, hoeft zich daar niet voor te schamen. Je mag er van genieten! Waarom? Je krijgt alles van een gulle God! Wie geniet van wat hij heeft, eert God met zijn bezit! God eren én goed doen richting anderen. Rijk zijn aan daden, vrijgevig, bereid om te delen.
In de Bijbel staat echt een financiële term, namelijk ‘opsparen’. Jezus zei: Verzamel geen schatten op aarde maar in de hemel! Zorg ervoor rijk te worden in de hémel! Hoe doe je dat? Ik schreef eerder: Je moet je bezit laten verhuizen naar de hemel. Wat is dàt?! Kijk, je bezit blijft natuurlijk hier op aarde. Je mobieltje blijft in je broekzak, je auto in de garage of onder de carport, je spaargeld blijft op je aardse bankrekening, je schilderij aan de muur, enzovoorts, alleen… je verhuist alles wat je hebt naar de hemel, dat wil zeggen: je leeft elk moment van de dag, van de nacht, in aanwezigheid van God, de Almachtige, jouw lieve Vader in de hemel, zodat alles wat je bezit voor hem is.
God is namelijk bezig met een groots project. Hij startte ermee in de tuin van Eden, het paradijs, en Hij zal het straks voltooien in de tuinstad Nieuw-Jeruzalem. Dat project, dat dus de hele wereldgeschiedenis omvat en overal, zowel in de hemel als op onze aarde, wordt uitgevoerd, zijn project heet: het Koninkrijk van God. God werkt eraan dat overal zijn koningsmacht zichtbaar wordt en dat iedereen, mensen en de hele schepping, zullen erkennen: U, God, bent Koning!
Natuurlijk kunnen u, jij en ik ons eigen project hebben. Jij wilt na de basisschool gaan werken of studeren om later je eigen bedrijf of functie te hebben. Prima! U kunt van plan zijn uw huis te verbouwen, ‘t project is al klaar: volgend jaar de benedenverdieping, over 2 jaar de 1e etage, en ga zo maar door. Top! Je project kan te maken hebben met je gezin, met je gezondheid, met de kerk, met dit en met dat. En daar is niks mis mee! Áls je dat persoonlijke project maar niet beschouwt als datgene waarom alles draait. Alsof jouw studie of de verbouw, de uitbreiding van je bedrijf of gezin, alsof dat het uiteindelijke doel is. Geld maakte nog nooit iemand rijk. Aardse rijkdom zal immers verdwijnen?!… Hémelse rijkdom verdwijnt nooit, zegt Jezus.

Je doet er goed aan jouw persoonlijke project te verhuizen naar de hemel. We blijven gewoon hier wonen, in het dorp, erbuiten, maar met ons gezin en bedrijf, met ons huis en onze studie willen we meewerken aan Góds project, de bouw van zijn Koninkrijk.

Rijk worden?

Geen reacties
Maatschappij, Preken (Series) 2014-2015, Westerkerk 2014-2015

Aan de ene kant kunnen we  geld en bezit op een mooie manier gebruiken. Mensen gaan financieel voor elkaar zorgen en samen een gemeenschap vormen, waarin niemand gebrek lijdt. In de kerk, in het dorp. We geven aan giro 555 om ebola te bestrijden of straks in december, aan het glazen huis van Serious Request. Dat is de zonnige kant van geld.
Geld heeft ook een donkere kant. Jezus zegt: Jullie kunnen niet God dienen en de Mammon. Geld is een godheid die zelf zorgt voor onderdanen. Achter bankbiljetten en munten, pinpassen en cheques gaan geestelijke krachten schuil. Reclame-makers weten dat. Aan de hand van de cirkel van gisteren, zie je hoe dat werkt.
Je wilt iets heel graag kopen, een Wens heb je, en je weet, reclamemakers zijn erop uit om jou te laten denken dat wat je wenst, dat dat een Behoefte is. Je kúnt niet leven zonder… een grotere auto. En ja, voor een Wens zou je eigenlijk moeten sparen, maar dat duurt wel heel lang. Dus ga je geld lenen… Geld lenen kóst geld, je weet ‘t, maar je stapt in de valstrik. Je hebt die grotere auto niet nodig, het is dwaze en schadelijke begeerte en je stort je in het verderf en gaat ten onder. Want elke maand betaal je rente. Ja, hoeveel rente betaal je eigenlijk?

In Nederland hebben momenteel 350.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Natuurlijk is niet in alle gevallen hebzucht de oorzaak. Mensen kunnen hun baan verliezen of voor onverwachte uitgaven komen te staan door pech of wat ook. Daar gaat ’t hier niet om. In de Bijbel wordt gewaarschuwd tegen geldzucht. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Van die 350.000 huishoudens kwam een groot percentage in de problemen omdat ze luxe goederen wilden aanschaffen terwijl er geen geld was. Het WK-voetballen begon dus er was geen tijd om te sparen, een Wens werd een Behoefte, om Nederland te zien scoren móet ik wel zo’n grote tv aanschaffen, en dus werd een krediet afgesloten of afbetalingsregeling getroffen.
Geld is een duistere macht, een afgod, waar de satan achter zit. Wie zich overgeeft aan geldzucht, wie maar 1 doel in het leven heeft, namelijk: meer-meer-meer, die dwaalt van het geloof af en berokkent zichzelf veel leed.
Je dwaalt van het geloof af, d.w.z. je relatie met God gaat kapot en verdwijnt. En dat geldt ook voor de relatie met jezelf. Je berokkent jezelf veel leed: je wordt onzeker en angstig, je hebt geen vrede meer en gaat allerlei poedertjes en pilletjes proberen. De duivel vindt niets leuker dan relaties kapot breken!
- wordt vervolgd –

Winst maken!

Geen reacties
Maatschappij, Preken (Series) 2014-2015, Westerkerk 2014-2015

Uit het boek van God en mensen (de Bijbel) haal ik deze formule: geloof + tevredenheid = winst. (1Timoteüs6vs6)

Geloof dat niets ons eigen bezit is, maar dat alles van de Heer is. Mijn Opel Corsa is eigenlijk van God. Deze 50 Euro is eigenlijk Gods bezit. God geeft jou zijn viskraam en zijn koekbedrijf te leen om alles te ontwikkelen tot zijn eer! Wie op een goede manier geld wil verdienen, beheren en uitgeven móet met deze geloofsbelijdenis beginnen, dat alles van God is en Hij het aan ons uitleent.
Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Toen jij geboren werd, wees je niet vanuit de wieg naar buiten. ‘Mama, kijk, mijn verhuiswagen! – Een begrafenis-auto heeft geen trekhaak om een boedelbak achter te hangen.

Tevreden zijn met wat God ons geeft. Laat voedsel en kleding ons genoeg zijn. Ja, maar wat is ‘genoeg’? Een lastige vraag! Dat hangt van onze persoonlijke omstandigheden af. De één is met weinig tevreden, voor de ander is het nooit genoeg. Volgens mij kunnen we tevredenheid leren. Daar kan die cirkel bij helpen.
Wij leven in de cirkel van Gods voorziening. Zoals Jezus zei: Over eten en dringen en over wat je aan moet trekken, hoef je je geen zorgen te maken, want je hemelse Vader weet wat je nodig hebt! (Matteüs6vs25)
In deze cirkel van Gods voorziening bestaat ons financiële leven uit 3 onderdelen.
Je hebt je Verplichtingen: dat zijn je vaste lasten, bedragen per maand of kwartaal die je móet betalen. Denk aan je zorgverzekering, huur, hypotheek, gemeentelijke belastingen.
Je Behoeften zijn variabele lasten. Bedragen die hoger en lager kunnen zijn. Die hebben te maken met je levensonderhoud, eten, drinken, kleding, gas/water/licht.
Tenslotte zijn er je Wensen. Je wasmachine moet een keer vervangen worden, daar kun je geld voor reserveren. Je wilt iets aanschaffen, omdat het nodig is of omdat je het mooi vindt, je wenst ’t heel graag. Dan zet je geld opzij om te sparen. (Ja, je kunt ook geld lenen, daar kom ik straks nog wel op….).
Mensen zeggen wel eens: Ja, ik ben gewoon niet gauw tevreden… Ze denken dat tevredenheid iets is wat je hebt of niet hebt. En als je ’t niet hebt, ja, dan is er ook niets aan te doen. Net als wanneer je blauwe ogen hebt of 1,80 meter lang bent. Dat is nu 1x zo. Gods knecht Paulus schreef: Ik heb geléérd met de omstandigheden waarin ik verkeer, genoegen te nemen. (Filippenzen4vs11-13) Genoegen nemen met je omstandigheden, genoeg hebben aan wat je hebt, daar tevreden mee zijn, is dus te leren. - Wordt vervolgd -

De kloof dichten!

Geen reacties
Maatschappij, Preken (Series) 2014-2015, Westerkerk 2014-2015

Gelukkig is de kloof tussen arm en rijk in Nederland niet zo diep als op veel andere plaatsen in de wereld. God zij dank! Alleen ís er wel een kloof! In de decembermaand zijn er mensen die zich afvragen: zou ik voor een kop soep en een warm lijf weer terecht kunnen bij het Leger des Heils? En er zijn mensen die zich afvragen: zal ik voor de Kerst nu dit of dat jurkje kopen? Maatschappelijk gezien zitten de rijken (de meesten van ons!) aan de goede kant van de kloof. Daar hoeven we ons niet voor te schamen. We hoeven ons niet te verdedigen. Maar we kunnen Jezus’ vraag ook niet ontlopen: Wat doen jùllie aan deze kloof?

Naast het al genoemde Leger des Heils en andere hulporganisaties, is in veel kerken de zogenaamde Diaconie actief. Mensen in de kerk (en erbuiten) met wie het  financieel niet zo goed gaat, iemand wordt werkloos of het lukt hem of haar niet om rond te komen, in zulke situaties kan de Diaconie bijspringen met geld of op een andere manier. Het is natuurlijk geen schande als je tijdelijk hulp nodig hebt. Soms heeft iemand gewoon stomme pech of doet ie iets doms, dat kan de beste overkomen. En wat Jezus niet wil is, dat er een diepe kloof in de kerk komt. Met aan de ene kant rijke mensen en aan de andere kant arme mensen.
In Bunschoten-Spakenburg is ook de Genadebron actief. Geen nieuw kerkgenootschap, want daar zijn er al teveel van in ons dorp, maar mensen willen een plek opzetten in het dorp waar wekelijks voedselpakketten opgehaald kunnen worden en waar elke week een keer gegeten kan worden. Na het eten kunnen ze vervolgens kleding meenemen. Een plek waar het veilig is, waar ze in liefde ontvangen mogen worden, zonder vooroordelen en voorwaarden. Kortom: met elkaar een warme familie zijn waar een ieder zich thuis kan voelen. Men wil krachten van particulieren, kerken, organisaties, bedrijven, enz. bundelen. Zo wordt ook gezamenlijk in het dorp gewerkt om die ongewenste kloof te dichten.

Angst voor de hel?!

Geen reacties
Maatschappij, Preken (Series) 2014-2015, Westerkerk 2014-2015

Jezus vraagt: Wat dóen JULLIE aan de kloof tussen rijkdom en armoede?
Tja, om welke reden zouden wij die kloof willen helpen voorkomen? En helpen dichten, want die kloof ís er al, overal ter wereld? Laat Jezus’ verhaal over de rijke man en de arme Lazarus ons niet op een dwaalspoor brengen!
Na zijn dood brengen de engelen de arme Lazarus naar de hemel, waar hij naast Abraham mag zitten (de bovenste helft van het plaatje). Als de rijke man sterft, komt hij in de hel, waar hij pijn lijdt in vuur (de onderste helft). Ze kunnen elkaar zien en horen, met elkaar praten, maar wat ze niet kunnen is: bij elkaar komen. Dat zwarte lijntje is dun, maar symboliseert een heel diepe kloof.
Je begrijpt, die rijke man is niet toevallig in de hel beland. Dat hij na zijn leven voortaan pijn moet lijden, heeft alles te maken met hoe hij op aarde geleefd heeft. Er is verband tussen hoe hij op aarde leefde en zijn toekomst. De kloof later heeft alles te maken met de kloof die hij liet bestaan tussen zichzelf, zijn rijkdom en feesten, en de arme Lazarus. Jezus maakt ons duidelijk dat de manier waarop wij met ons geld en bezit omgaan ook een eeuwigheidsdimensie heeft.

Wat is onze motivatie om te strijden tegen een groeiende tweedeling in de maatschappij? Dat is, als het goed is, niet: angst om in de hel te komen. Je kunt zomaar denken: ik ga mensen helpen, want als ik dat niet doe, kom ik net als die rijke man uit Jezus’ verhaal in de vlammen en pijn terecht… Ik denk niet dat Jezus dat bedoelt.
Hoe wij in ons leven op aarde omgaan met geld en bezit heeft inderdaad gevolgen voor de toekomst. Alleen, de reden waarom wij omzien naar anderen is Gods Zoon. Gods Zoon was rijk in de hemel, maar wilde arm worden voor ons. Hij verliet de prachtig mooie hemel om in een voerbak voor dieren geboren te worden. In de hemel bezat Hij alles, op aarde had Hij geen plekje om uit te rusten. Zo overbrugde Hij de diepe kloof die er was. Eerst, de kloof tussen mensen en God. Twee, de kloof tussen mensen onderling. Jezus Christus is (ook) op sociaal gebied een geweldige Motivator, een geweldige Krachtbron ook. - wordt vervolgd -

‘Hoe heurt het eigenlijk?’

Geen reacties
Maatschappij, Preken (Series) 2014-2015, Westerkerk 2014-2015

Aan de ene kant vieren rijke mensen feest. Wie zou de rijke man zijn? Die met dat groene pak, denk ik. Dat is zo mooi, heeft ie niet bij de Kringloop gekocht en ook niet bij V&D… De rijke man droeg de mooiste en duurste kleren, vertelt Jezus, en vierde elke dag feest. Niet alleen in het weekend, ook door de week ging hij uit en nodigde vrienden en kennissen uit om bij hem thuis feest te vieren.
Aan de andere kant van de zwarte kloof ligt de arme Lazarus in z’n blootje. Vieze, stinkende zweren op z’n lichaam. In Jezus’ verhaal kun je van de ene kant van de kloof naar de andere. Kijk, er is een brug! Maar geen mens komt naar de arme Lazarus toe. Zelfs de restjes gebak of chips van het feest kreeg hij niet. Er zijn mensen die weten zelfs van afval geld te maken… Geen mens komt met hulp over de brug. Alleen honden steken de kloof over en likken Lazarus’ wonden. Teckels kunnen ook best aardig zijn… Maar Lazarus werd er niet beter van!
De rijke man leefde in zijn eigen wereld en de arme Lazarus ook. Ze leefden in twee gescheiden werelden.

Gelukkig is de kloof tussen arm en rijk in Nederland niet zo diep als op veel andere plaatsen in de wereld. God zij dank! Alleen ís er wel een kloof! Er zijn mensen die voor hun eten afhankelijk zijn van de Voedselbank en er zijn mensen die geld genoeg hebben om bij de Bijenkorf te kopen. Er is de wereld van geld en bezit, van bankpasjes en leaseauto’s, van feesten en uitgaan, de wereld van ‘Hoe heurt het eigenlijk?’ en er is de wereld van tegenslagen en armoede, de wereld van een klein pensioentje of alleen maar AOW, waardoor senioren graag een goeie krant zouden lezen, maar ’t niet kunnen betalen. Ook in de lage landen bij de zee is Jezus’ vraag niet te ontlopen: Wat doen JULLIE aan deze kloof?! - wordt vervolgd -