•  

Browsing the archives for the Preken (losse onderwerpen 2014-2015) category

Afdwalen… (Matteüs18vs12-14)

2 reacties
Preken (losse onderwerpen 2014-2015), Westerkerk 2014-2015

Ook in ons dorp komen schapen helaas in verschillende stallen bij elkaar. De Westerkerk is zo’n stal, de Maranathakerk, de Adventkerk, en noem maar op. Ik denk dat God onze hemelse Vader met betraande ogen, met een brok in zijn keel en… een hart dat overstroomt van liefde dwars onze stenen stallen heenkijkt en zegt: het is 1 kudde! Mensen houden er verschillende stallen op na, God niet. Waarom zeg ik dit?

Om goed te begrijpen wie met dat afgedwaalde schaap bedoeld wordt. Dat schaap is niet iemand die van de Westerkerk naar de Fontein gaat, of van de Fontein naar de Zuiderkerk. Het afgedwaalde schaap is niet iemand die van stàl verandert, maar die de kúdde uit het oog verliest. Mannen en vrouwen, jongelui en ook ouderen, die de band met een gemeente van Christus losser maken. Of ja, losser máken, soms gaat dat onbewust, het gebeurt gewoon, het sluipt erin… De kerkgang verslapt, eerst ga je nog ’s morgens, dan wordt ’t om de 14 dagen, eens in de maand. Een bijbelclub of kring ligt je niet. En je bent druk tot ’s avonds laat, werk en sociale verplichtingen slokken je op. Zo raak je los van de kudde en ook… van de herder. Niet altijd, maar ik kom ik ‘t best vaak tegen.

Zondag 10 mei 2015 – Welkom in de Westerkerk te Bunschoten-Spakenburg, Van der Duyn van Maasdamlaan 6 – 09.30 uur

Onvoorziene inkomsten

2 reacties
Preken (losse onderwerpen 2014-2015), Westerkerk 2014-2015

Wat zou zo’n kerk kosten?… Het was een onvoorstelbaar groot bedrag!
We wilden het ook eerlijk doen. Geen gefriemel met materiaal-zonder-nota en iemand ‘die nog wel een mannetje weet’ en zo. Dat wordt echt nooit gezegend… We wilden eerlijk en transparant zijn, een stijl die past bij Gods Koninkrijk.
Dat werd dus een ónmogelijk hoog bedrag! Echt onmogelijk!! Net zoiets als een volle Euroborg, het stadion van FC Groningen met 20.000 plaatsen, te eten geven van 5 broden en 2 visjes…
Toen zei iemand: ‘Ja, maar als we ervan overtuigd zijn dat zo’n gebouw nodig is om goed gemeente van Jezus te kunnen zijn, zou Hij dan niet voor de inkomsten zorgen?’ Die broeder schreef aan de linkerkant van de begroting: onvoorziene inkomsten. En zo gingen we van start.
Tóen heb ik leren geloven in wonder-tekens.
Tóen heb ik leren geloven dat Jezus Messias nog steeds aan het breken is!
Of het nu gaat om jouw thuisbegroting of om de begroting van jouw bedrijf of bedrijfje of de begroting van de Westerkerk.

Biddag voor gewas en arbeid – Woensdag 11 maart 2015 – 09.30 en 19.30 uur
De hele dag: BAZAAR – Westerkerk/Bunschoten-Spakenburg

Vredesweek 2014 (slot)

Geen reacties
Maatschappij, Preken (losse onderwerpen 2014-2015)

Niet al te lang na deze woorden zou Jezus naar de hemel teruggaan. Maar zijn werk op aarde zou Hij niet staken. Zijn volgelingen mogen het voortzetten: Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes14:12-13).
Jezus’ volgelingen zouden  nog meer gaan doen dan Jezus. Logisch! Jezus werkte slechts 3 jaar op aarde en in een heel klein gebied. Zijn volgelingen zouden veel langer én wereldwijd hetzelfde doen als Jezus en nog meer, wánt Hij ging naar de Vader. Vanuit zijn hemelse positie zal Jezus zijn werk voortzetten via zijn volgelingen die biddend aan het werk gaan en wereldwijd vruchten zullen zien. Via woorden en wonderdaden zullen ze de sjaloom, de heelheid van Gods hemels Koninkrijk op aarde hoorbaar en zichtbaar maken. Hun belangrijkste boodschap zou zijn: er is vrede met God door vergeving van zonden voor iedereen die Jezus erkent als Redder en Heer.

Dan blaast Jezus over zijn leerlingen en zegt: Ontvangt de heilige Geest! Wat een bijzonder teken!
In den beginne blies God de mens nieuw leven in (Genesis2:7).
Duizenden jaren later zei de profeet Ezechiël in de naam van de HERE : Wind, kom uit de vier windstreken en blaas in deze dode lichamen! Toen zag Ezechiël dat de talloze dode lichamen in het dal verspreid liggend, weer tot leven kwamen door de adem van God. (Ez37)
Zo zouden op de Pinksterdag Jezus’ volgelingen beademd worden door Gods Geest. Ze kwamen tot leven toen God zelf in hen blies en hen zo bezielde. (Handelingen2)

Vredesweek 2014 – Wapen je met Vrede: hoe doe je dat? Door ‘ja’ te zeggen tegen het aanbod van Jezus Christus.
Jezus zegt: Ik wens jullie vrede!
Jouw antwoord: Ja, Heer, ik gelóóf dat er dankzij u, de Gekruisigde en Doorstokene, de gedode maar herrezene, vrede is met God voor mij en anderen.

Wapen jezelf met vrede en je zult merken dat je een ont-wapenend mens wordt. Jij en ik kunnen weinig concreets doen in Syrië en Noord-Irak, maar des te meer op ons eigen plekje: niet uit zijn op eigen gelijk, ruzie en conflicten, maar op harmonie en eensgezindheid. Een vreedzaam iemand, een vredestichter. Op je werk, in het verkeer en in de lange rij voor de kassa in je supermarkt.

Vredesweek 2014 (1)

Geen reacties
Maatschappij, Preken (losse onderwerpen 2014-2015)

Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan, zei Jezus. (Johannes 14:27)

In onze wereld kan hoogstens sprake zijn van gewapende vrede. In Jezus’ tijd genoten Israël en vele andere naties van de zogenoemde Pax Romana. Een periode van tweehonderd jaar waarin een relatieve vrede in het Romeinse Rijk heerste. Maar die vrede moest wel overeind blijven door legers die de grenzen van het enorme Rijk bewaakten.
In onze tijd hoor je vaak zeggen dat we dankzij de Europese Unie al jaren in vrede leven. Alleen is ons van de zomer wel duidelijk geworden hoe broos deze vrede is. In de Algemene Beschouwingen van deze week blijken politici ineens de uitgaven voor Defensie weer te willen verhogen. Dat was vorig jaar nog vloeken in de kerk… Leven in gewapende vrede is heerlijk! ‘De vrede die de wereld geeft’ mag ons best wat kosten. Mag ook een belangrijke plek hebben in ons dagelijks gebed en in de Vredesweek.

En toch… is Jezus’ vrede nog heerlijker en kostbaarder. Ik zeg ’t met schroom.
Want stel, ik woon in een oorlogsgebied, in Noord-Irak of zo, ik ben op de vlucht voor wrede monsters en heb al 2 kinderen verloren, en een dominee zou mij zeggen: ja, maar Jezus’ vrede gaat boven alles!, misschien zou ik die man of vrouw Gods wel in ‘t gezicht spugen. Besef jij wel wat oorlog is, naïeve dominee uit het verwende Nederland!
Nee, inderdaad, dat besef ik niet. Ik heb nooit een oorlog meegemaakt en heb dus makkelijk praten, ik weet ‘t. Maar ik zeg slechts na wat Jezus ons voor-zegt: Ik laat jullie mijn vrede na die de wereld niet kan geven. Het is echt zíjn vrede, namelijk de vrede met God in de vergeving van zonden.

Jezus wénst niet, maar biedt vrede aan. Nog sterker: Jezus gebíedt zijn vrede. Zijn sjaloom is werkelijkheid. Er ís vrede met  God! Zagen de leerlingen aan Jezus’ geheelde handen en zij, horen ze en… moeten ze nu ook gaan verkondigen: Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Gods wil of Gods… hart?

1 reactie
Maatschappij, Preken (losse onderwerpen 2014-2015)

Moslims geloven dat de Koran (hun Bijbel) de wil van Allah onthult. Geloven is voor een moslim de wil van Allah doen. Er zijn 5 plichten, de 5 zuilen van de Islam, zoals vaste dagelijkse gebedstijden, de ramadan (een vaste periode niet eten en drinken) en een pelgrimstocht naar Mekka maken. Moslims moeten Allah behagen, tevreden stellen door trouw de plichten te vervullen en dan word je een prachtige toekomst beloofd. Hoewel sommige moslims God ‘Vader’ noemen, wijst de meerderheid dat af als ongepast. Islam betekent onderwerping en benadrukt vooral de verhevenheid van Allah.

In zowel seculiere als christelijke tijdschriften en kranten is te lezen dat jongeren uit (alle soorten) gereformeerde kerken de Islam aantrekkelijk vinden. Waarom? Ze worden aangesproken door de eenvoud en overzienlijkheid: je dóet goede dingen, daarom ben je een góede gelovige en krijg je een góede toekomst.
Deze redenering klinkt logisch en is, denk ik, extra aantrekkelijk voor mensen die opgroeiden (of nog steeds leven) in een omgeving die sterker wordt gestempeld door Gods wil dan door Zijn hart.
Voor iemand die ‘de kerk’ vooral ziet als een ruimte waar verteld wordt wat wel en niet mag van God, hoeft de stap naar de moskee niet groot te zijn.
Wie de dominee of ouderling vooral ziet als een controleur die komt vermanen omdat je niet in de kerk komt of vraagt waar je financiële bijdrage blijft, zou ook best naar een imam (=islamitisch geestelijke) kunnen luisteren.
Mensen die zeker zijn dat hun geliefde in de hemel is ‘omdat zij haar kinderen zo goed opvoedde’ of  ‘omdat hij zich enorm inzette op de kerkenraad’ kunnen best begrijpen dat iemand zegt: je dóet goede dingen en dus ben je een góede christen en dus krijg je een góede toekomst!

Volgens mij vergis je je dan.
God vraagt inderdaad dat wij leven naar Zijn bedoeling, maar volgens de Bijbel staat dat in een bepaald kader. Want de Bijbel onthult niet vooral de wil, maar het hart van God. ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.’ (Johannes1vs18; 17vs6)
Jezus heeft God zichtbaar gemaakt. In Jezus liet God Zijn hart zien. Hij is Gods uitgestoken hand naar de mensheid. God steekt via Jezus zijn hand uit en wil zo graag dat mensen die beetpakken.
Hoe doe je dat? Door heel simpel te zeggen: Ja, Here God, ik aanvaard uw liefde. U houdt van mij; ik houd van u!
Wie Jezus aanvaardt als Redder gáát naar Gods bedoeling leven. Een heilig leven is een gevólg en geen voorwaarde vooraf. Dat heet: genade!
Misschien vind je dat té makkelijk, enkel Gods hand beetpakken? Vind je dat zó makkelijk dat het te moeilijk voor je is?! En in plaats van Gods hand beet te pakken ga je allerlei dingen dóen?
Ik nodig je uit: waarom zou je slaafs onder Gods wil blijven leven, terwijl God zich in zijn hart laat kijken? Pak in geloof Gods váderhand vast en de Geest van de Vader en de Zoon gaan Gods wil in jóuw hart schrijven. (Jeremia31vs33-34)