•  

Browsing the archives for the Meditaties category

… en daarom een opknapper!

Geen reacties
Meditaties, Westerkerk 2014-2015

Engelen zijn ook realiteit als je de kruimels van de kerststol uit je mondhoeken hebt geveegd, de kerstboom is opgeruimd en uit de radio weer andere muziek klinkt dan ‘So this is Christmas‘. Schakelt God dan ook in januari (en de rest van de geschiedenis) engelen in? Ik zou niet weten waarom niet.
In de Bijbel staat: Engelen zijn geesten, die God dienen en die Hij blijvend/permanent (!) erop uitstuurt om de mensen die gered worden, te helpen. (Hebreeën1vs14) De vorm van het Griekse werkwoord betekent niet: 1-malig of tijdelijk, maar telkens opnieuw. Ik zou dus niet weten waarom jij en ik in 2015 niet door Gods engelen geholpen zouden kunnen worden. Ook wij hebben dat nodig, volgens mij.

Telkens als de engel aan Jozef verschijnt, 3x in totaal, schrijft Matteüs: zie! Dat woordje is een stoplicht dat oranje knippert: zie, let op, ogen open, attentie! Om engelen te zien moeten we goed kijken! Waarom goed kijken?
- Wel, engelen zijn geesten. Dat wil zeggen: ze horen bij een andere werkelijkheid. Engelen horen bij de hemel, niet bij de aarde. Het is voor ons, mensen, dus een super vreemde ervaring.
- Engelen nemen ook niet zelf het initiatief, maar worden door God naar de aarde gestuurd met een opdracht. Dat wil zeggen: ze zijn er en zijn ook zo weer weg. Er wordt in boeken veel over engelen gefantaseerd, alsof wij over engelen kunnen beschikken en zij hun gang maar kunnen gaan. Ik denk dat de bijbelse geschiedenissen iets anders zeggen. Engelen kunnen niet buiten hun opdracht om iets doen. Ze vertellen Gods boodschap en leggen die uit en waren weer weg.
- We kunnen hen, volgens mij, ook geen verzoeken doen, zo van: Wil je dit of dat voor mij doen? Het is zeker dat we hen niet kunnen vereren (staat in Openbaring22vs8-9).
- God kan engelen ook opdragen daadwerkelijk te helpen. Petrus, leerling van Jezus ligt te slapen, met kettingen geboeid tussen 2 soldaten en wachters voor de celdeur. En zie, lees ik in vertalingen als de NBG-1951 en de Naardense bijbel, zie, een engel van de Heer komt bij hem staan en bevrijdt Petrus. Aanvankelijk keek Petrus niet goed en dacht een visioen te zien. Maar hij kon ’t niet meer vragen, want de engel was alweer verdwenen. Pas later besefte hij dat de Heer zijn engel had gezonden om hem te bevrijden. (Handelingen12)

Om een engel te zien moeten we dus goed kijken! Goed kijken én goed luisteren! Want de HEER, psalm 91, stúúrt zijn engelen. Zij zullen je altijd beschermen, waar je ook bent. Hun handen zullen je dragen, zodat je niet struikelt. Engelen zijn weliswaar uitzendkrachten, maar hebben – Godzijdank! – een vast contract.

Een beetje een afknapper…

Geen reacties
Meditaties, Westerkerk 2014-2015

Toen ’t voor de eerste keer in de geschiedenis Kerst werd, draaiden engelen overuren! De engel Gabriël verscheen eerst aan een oude priester, Zacharias, toen aan een jong meisje, Maria, de moeder van Jezus, en toen aan herders die op hun kudde pasten in de velden bij Betlehem.

Jozef, de verloofde en later echtgenoot van Maria, kreeg maar liefst 3x bezoek van een hemelse boodschapper (lezen we in Matteüs 1 en 2).
De eerste keer dat God een engel stuurde om Jozef te helpen, was toen Jozef helemaal overstuur was van de zwangerschap van Maria. Via een engel gaf de Heer hem een dubbele opdracht, die Jozef gehoorzaamt uitvoert: hij trouwde met Maria en gaf zijn (!) zoon de naam Jezus. Jozef nam eerbiedig verantwoordelijkheid voor moeder en kind.
Vervolgens is het of God Jozef eert als verantwoordelijke persoon, door 2x een engel te sturen niet naar Maria, maar naar hem:
a. Magiërs, sterrekundigen, de zogenoemde wijzen uit het Oosten, hebben ervoor gezorgd dat koning Herodes helemaal over de rooie is. Er zou een koningskind geboren zijn, maar… hij is toch koning?! Uit geschriften weten we dat Herodes familieleden liet executeren omdat hij hen ervan verdacht een complot tegen hem te smeden. Lekkere jongen, die Herodes! Dus geeft de  engel van de Heer Jozef een bevel: Sta op en vlucht met kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. En Jozef neemt opnieuw zijn verantwoordelijkheid: hij stáát op, wijkt nog diezelfde nacht (!) uit naar Egypte en blijft daar tot de dood van Herodes.
b. Dan verschijnt de engel van de Heer hem opnieuw. Koning Herodes is gestorven en ook andere mensen die Jezus om het leven wilden brengen, blijkbaar waren er dus meer!, ze zijn allemaal gestorven en dus is de kust veilig. Opnieuw doet Jozef onmiddellijk wat God hem beveelt: hij keert met kind en moeder direct terug naar Israël.

Gek is dat! Rond de Kerstdagen over engelen schrijven geeft me een heel ander gevoel dan op 5 januari erover schrijven… Herken je dat als je dit blog léést? Engelen lijken vandaag verder bij m’n leven vandaan dan in eind december. Een beetje een afknapper… – wordt vervolgd –

Kippencollecte

Geen reacties
Meditaties

Wat is dit voor een kerel?!
Deze man werd door God gezonden; hij heette Johannes. We zijn in het jaar 0, in Israël. Johannes was een opvallende verschijning.
Lange haren, een lange baard. Dronk nooit sterke drank. Wel handig, als hij en z’n vrienden een avondje uitgingen kon Johannes altijd de BOB zijn! Wat ook opviel was, dat Johannes’ vader en moeder best zijn opa en oma hadden kunnen zijn. Ze hadden nooit kinderen gekregen. Het opvallendste was wat hij zei…

1e Kerstdag 25 december mag ik om 10.00 uur bijdragen aan de Kerstdienst in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Amersfoort-Zuid. We toasten op de geboorte van de Redder en er wordt een extra collecte gehouden voor een kippenproject van World Vision. Welkom!

Engelen in de nacht

Geen reacties
Meditaties, Westerkerk 2014-2015

De herdertjes lagen bij naaachte, ze lagen bij nacht in het veld;
ze hielden zo trouwe de waaachte en hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen: Ajax! Ajax!

‘Engelkens door het luchtruim zweven, zingen zo zoet en wonderzacht…’
Nee, dat hebben die voetbalsupporters in de Arena wel goed gezien, die engelen in Betlehems nacht waren geen wollige wezentjes, geen zoete kindjes, geen sneeuw-witte teletubbies die zoet-zachtjes zongen. Dát hebben ze wel goed gezien!
De engelen in de nacht waren onafzienbare colonnes soldaten. Miljoenen, misschien wel alle engelen die bestaan?
Door de lucht kwam ze aanvliegen, maar bleven niet wollig in de wolken zweven, zoals in de reclame van Nespressokoffie. Nee, ze stampten op de harde steppengrond en op de maat van hun laarzen scandeerden ze drie korte zinnetje…

Welkom bij de Kerstnachtdienst op woensdag 24 december 2014 in de Westerkerk te Bunschoten-Spakenburg om 21.30 uur m.m.v. het Gospelkoor Testify. (Kerk open om 21.00 uur)

Jozef

Geen reacties
Meditaties, Westerkerk 2014-2015

Jozef wordt door de engel van de Heer op het goede spoor gezet. Vanmorgen spreek ik eerst de mannen aan, en de jongens. Getrouwd, ongetrouwd, verloofd, verkering. Ik zeg tegen ons, mannen: Zullen we ons op het goede spoor laten zetten?! Vooral als ’t gaat om geloof, kerk, God, geloofsopvoeding van de kinderen.
In Brazilië is geloof een vrouwenzaak. Mannen hebben ’t daar te druk voor. Ze laten het werk in de kerk, bidden aan tafel, praten over de Here Jezus met vrouw en kinderen, enzovoorts, dat laten ze aan hun vrouw over.
Misschien herkennen we dat wel?! Voordeel ervan is, dat mannen hun gevoelens niet hoeven te laten zien. Stel je voor dat je iets uit je hárt moet zeggen… Straks schiet er nog een brok in je keel, daar moet je helemaal niet aan denken! Mannen huilen toch niet?! Ze houden zich groot, willen niet voor elkaar onderdoen, hebben altijd wat te zeggen. Zelfs op dit moment, als ze dit horen, zijn er mannen die iets grappigs zouden willen zeggen. Zodat iedereen lacht en je niet meer over jezelf hoeft na te denken…
Ik denk dat Jozef ons in de spiegel laat kijken. Op 3 manieren.
Welkom vanmorgen om half 10 in de Westerkerk (of luister hier verder)!

Maria

Geen reacties
Meditaties, Westerkerk 2014-2015

Zacharias zet vraagtekens bij het dát van Gods boodschap. Dat hij en Elizabet een zoon zouden krijgen, was voor hem godsonmogelijk! Voor straf kon hij gedurende 9 maanden niet praten. Wie niet naar God luistert, heeft niets te zeggen…..
Maria daarentegen twijfelt geen moment aan het dát. Dát ze zwanger wordt, accepteert ze, haar enige vraag is: hóe? Ik denk dat de geestesadem van de Heilige, de heilige Geest, al bezig was Maria in beslag te nemen, over haar schaduwde al de kracht van de Allerhoogste. Daarom stelt ze zich actief op. Ze stelt zich in het volste vertrouwen ter beschikking van God: De Heer wíl ík dienen! Láát er.., dat is nog actief, láát er, Maria geeft toestemming, en dan wordt het passief: laat er mét mij gebéuren, dat is passief, laat er mét mij gebéuren wat u hebt gezegd, mij geschiede naar uw woord!
Als jij, zoals Maria, je in het volste vertrouwen ter beschikking stelt van God en hem toestemming geeft te doen wat Hij goed vindt, ga je grote dingen zien in jouw leven. En via jou in je omgeving, bij mensen om je heen, in de kerk, erbuiten ook. De heilige Geest wil ons overschaduwen. Overschaduwen is een sprankelend woord, het verkwikt. De heilige Geest geeft jou en mij geloof, zodat we ons vol vertrouwen overgeven aan God.
Wie zich door heilige Geest laat overschaduwen, zegt: God, wil mij met uw eigen Geest begeesteren om deel te nemen aan de bouw van uw Koninkrijk. Waar die kracht van de Allerhoogste aan het werk gaat, ontstaat een nieuw begin.

Zacharias en Elizabet

Geen reacties
Meditaties, Westerkerk 2014-2015

Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging Zacharias terug naar huis en  toen ontving zijn vrouw Elizabet. (Lucas1:23-24)
Elizabet ontvangt haar man Zacharias. Thuis, ze doet de deur open. Wat is er gebeurd, lieverd? Zeg dan wat!
Ze ontvangt haar man ook in haar lichaam. Hebben Zacharias en Elizabet die nacht gemeenschap gehad? Hebben zij zich die nacht vereend? En dat op hun leeftijd…
In die nacht ontving Elizabet ook nieuw leven in zich. En dat op haar leeftijd…

Elizabeth

Er leefde in haar een heimelijke hoop,
Dat zij nog eens een schoonen zoon zou baren,
En toen haar man intrad met wilde haren,
En nederviel en op zijn knieën kroop,

En kuste, als een hond, haar rimpelhanden,
En sprák, zag zij den engel in zijn stem,
En plotseling begon haar schoot te branden
En zij vereende zich die nacht met hem.

Toen werd zij als een oude rozeboom
Die langzaam alle blaadren voelt verdorren
En zich wegsterven laat en zonder morren
Haar kracht perst naar één knop en die is schoon.

En op een morgen, met den eersten dauw
Ging er een ruischen door haar duldend hopen,
En brak de zon harts vreugdfonteinen open,
En zij glimlachte als een jongen vrouw.

Willem de Mérode (Nederlands dichter,1887-1939)

Geld en bezit (4)

Geen reacties
Maatschappij, Meditaties, Westerkerk 2014-2015

Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. (Handelingen 20:35b)

Geld maakt gelukkig! Een heleboel mensen geloven dat sprookje…
Geld maakt gelukkig… in bepaalde situaties.
In Brazilië konden we mensen zonder eten of kleding, zonder dak boven hun hoofd, zonder geld voor de dokter, gelukkig maken door hen financieel te helpen. Als je in Nederland krap bij kas zit, voel je je gelukkig als er iemand bijspringt, vrienden of de diaconie. En toch, als eenmaal in je basisbehoeften is voorzien, de eerste nood gelenigd is, is het effect van geld op ons geluk uitgewerkt. Denk aan de situatie in ons eigen land. Tussen 1960 en 2010 is het inkomen van Nederlanders meer dan verdubbeld, maar in die periode van 50 jaar zijn we niet echt gelukkiger geworden.

Geld maakt gelukkig… voor de korte termijn.
Je kunt geen dingen kopen die blíjvend geluk geven. Een fijn gezin, een zinvolle baan, een hechte vriendenkring, een mooie liefdesrelatie, heerlijk geloof in God: dat zijn dingen die je blijvend gelukkig kunnen maken. Maar juist die dingen zijn niet te koop! Als je ze wel probeert te kopen, vrienden, een vrouw, een baan, dan verpest je alles.

Geld maakt gelukkig, maar… blijkt een afgod.
Voorbeeld: Je verandert van baan omdat je er meer kunt verdienen. Alleen sta je nu wel een uur in de file, thuis moet je een hele poos in de bank bijkomen of een uur langer blijven op een receptie, een cursus volgen in het weekend. Dat zijn je extra kosten. En dat geld kost nog meer, want je kunt op zaterdag je zoon niet zien voetballen, je kunt niet naar de klassenavond van je dochter en hebt geen tijd voor de verjaardag van je vrouw: Nee, schat, je weet toch…
Als je kinderen groot zijn, zeggen ze: Ja, financieel hadden we niets te klagen, we konden alles krijgen, maar: papa, waar was je?!… En papa snapt er niks van: Ik heb me suf gewerkt om voor jullie te zorgen, ondankbaar zijn jullie, hoor!?

Het is een sprookje dat geld gelukkig maakt. In bepaalde situaties ben je ermee geholpen, maar het geeft je slechts een kort geluksshot en uiteindelijk blijkt geld een veeleisende afgod die ongelukkig maakt. Volgens Jezus maakt geld gelukkig als… we het weggeven. Als in ons leven het toverwoord niet ‘graaien’ is maar ‘delen’, niet ‘pakken’ maar ‘geven’, niet ‘slim’ maar ‘integer’, niet ‘handig’, maar ‘betrouwbaar’, dan breekt Gods nieuwe wereld door!