•  

Browsing the archives for the Weekoverzicht category

Keek op week 13

Geen reacties
Predikantschap, Weekoverzicht, Westerkerk

Tussen alle bedrijven door probeer ik verder te lezen in het adembenemende boek: Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven, geschreven door Tomás Halík.
In de introductie (blz.9-10) schrijft Wim Dekker:

“De secularisering is immers nog lang niet tot stilstand gekomen. In voorheen gesloten kerkgenootschappen en in delen van ons land waar geloven tot voor kort min of meer vanzelfsprekend was, komen jonge en ook al wat oudere mensen tot de conclusie dat het overgeleverde geloof als zand tussen hun vingers wegglijdt. De dominante seculiere cultuur tast de laatste bolwerken aan. Daartegenover worden vele pogingen tot restauratie ondernomen. Er wordt geprobeerd nieuwe bewijzen voor het bestaan van God te formuleren en er wordt getracht het probleem van de fundamentele geloofsonzekerheid te bestrijden met nieuwe vormen van kerk-zijn. Het is echter zeer de vraag of zo het Europese nihilisme diep genoeg wordt gepeild.”

Al jaren heb ik een bang vermoeden en dat wordt door deze woorden slechts versterkt: als ik denk dat de secularisering (=verwereldlijking; de afname van de invloed van God en kerk op het dagelijks leven van mensen) in een dorp als Bunschoten-Spakenburg kan worden tegenhouden door allerlei doelgroepdiensten (jeugd, onderwijs, lofprijzing, enzovoort) te organiseren, door een combo in elke kerkdienst, een dominee-in-spijkerbroek die heen en weer loopt op het podium in plaats van een exemplaar-strak-in-pak op een preekstoel, en door nog meer leuke veranderingen in manier van kerk-zijn, vergis ik mij. Zulke veranderingen kunnen best een positieve invloed hebben, maar het blijven noodmaatregelen die ten diepste geen oplossing bieden. Want daar is het probleem te ingewikkeld voor. In plaats van cosmetische veranderingen aan te brengen is het belangrijk eerst deze vraag te beantwoorden: In hoeverre ben ik zelf geseculariseerd?

Fijne zondag!

Keek op de Week (15)

Geen reacties
Weekoverzicht

Engelen zijn ‘sterke helden die Gods woorden omzetten in daden’, staat in Psalm 103.
Herder David greep een leeuw of beer bij de keel, doodde het en redde zo een schaap, lees ik in 1 Samuël 17. David was toen nog maar een jong kereltje, kun je je voorstellen hoe een volwassen herder tekeer kon gaan!
Pas dus maar op als je onder de kerstboom zingt dat ‘engeltjes door het luchtruim zweven’ en daar ‘zo zacht en wonderzoet zingen’ terwijl ‘de herdertjes lagen bij naaaachte’! Want ineens wordt aangebeld en voor je het in de gaten hebt, staat zo’n hemelse heilsoldaat of indrukwekkende herder aan je Nordmann-met-kluit en vol kerstmannetjes, -kransjes, -balletjes, -haar te schudden zodat de piek je mooi versierde toonkamer door zeilt : ‘Zoek je soms ruzie, joh?!’
Geen ander christelijk feest is zo verkleuterd als het Kerstfeest. Toen de Redder van de kosmos zo bang was dat Hij bloed zweette, 3 dagen na zijn dood als de Levende uit het graf herrees en 40 dagen later naar de hemel terugging, waren ook hemelse uitzendkrachten present, maar op Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaartsdag worden engelen in onze liederen niet verkleind. Heeft iemand een idee waarom dat in december wel gebeurd? Misschien omdat Gods Zoon een kindeke klein werd? Maar hoe wonderlijk en fantastisch Christus’ geboorte ook is, de Bijbel geeft toch geen aanleiding om deze gebeurtenis te verknussen. Juist niet! Zowel in de aankondigingen van Jezus’ geboorte als in de ontmoeting van Simeon en Hanna met baby-Jezus wordt direct doorgestoken naar het doel van Zijn komst: Het kindeke klein is al in de voerbak een sterke kerel, staat in Openbaring 12.
En de herders, komen die nog terug? Daar kom ik komende week op terug. – wordt vervolgd -

Kerst 2015 wordt een geboortefeest zonder (onnodige) verkleutering!

Keek op de Week (14)

Geen reacties
Weekoverzicht

Het eind van de oude- en begin van de nieuwe week was: indrukwekkend – meeslepend – feestelijk – ademloos!
‘Pelgrims zijn zo verschillend. Voor de één is het glas altijd halfleeg, voor de ander halfvol. Hier zitten pessimisten én optimisten. Stoere reizigers blakend van zelfvertrouwen én bange reizigers die overal gevaren zien. Ze dragen pijn met zich mee, diep van binnen, en kunnen er vrijwel niet over praten, gesloten als ze zijn. En nog iets: tijdens de reis richting Jeruzalem kan onze stemming ook zo variëren. Van vol vertrouwen tot superangstig en alles wat daar tussenin zit. Wilde de dichter van psalm 121 een lied schrijven voor àl Gods kinderen, voor elk karakter? Een lied ook voor de héle reis, voor elk moment van ons leven?’ (Rouwdienst – zaterdagochtend)

‘De Vogels komen fel uit de startblokken. De gasten krijgen een serie corners en een paar kansen en de 0-1 van Achmed Ahahaoui is dik verdiend. De spits soleert dwars door de blauwe verdediging en passeert doelman Barry Ditewig net een bekeken schuiver. Het duurt even voor Spakenburg van die klap is bekomen, maar dan gaat het ook snel. De blauwe aanvallen golven op het doel van Vogels-doelman Raymon van Emmerik af. Er komen kansen, veel kansen. En ook doelpunten, de een nog fraaier dan de ander.’ (De Derby – zaterdagmiddag – Verslag Nederlands Dagblad)

‘Als iemand gedoopt wordt, staat God in het middelpunt. God en zijn beloften. God de Vader belooft onze Vader te zijn en voor ons te zorgen. God de Zoon, Jezus, belooft ons te redden van zonden en de dood. God de heilige Geest belooft ons tot nieuwe mensen te maken.’ (Doopdienst van Luuk, Esmée en Levi in de Bethelkerk)

‘Dwars door alle kerken en gemeenten heen gaan mensen rond de Persoon en het onderwijs van Jezus zitten. Ze beseffen ‘t: Jezus Christus is de belangrijkste Persoon voor ons geloof, want via hem komen we bij de Vader en worden we gevuld met de heilige Geest. Er gaat een gemeenschap ontstaan die zich niets van kerkgrenzen aantrekt. Zussen en broers uit de Westerkerk, de Vrijgemaakte Kerk, Christelijk-Gereformeerd, Hervormd, Gereformeerd en Evangelisch, gaan steeds meer inzien dat we verbonden zijn aan elkaar omdat we verbonden zijn aan Vader, Zoon en heilige Geest. Reclame voor ons dorp hoeven we niet alleen te maken met vis, koek en voetbal, maar belangrijker dan dat worden persoonlijke vroomheid en hartelijke betrokkenheid op elkaar. Het dorp van blauw en rood gaat steeds meer een gemeenschap van leerlingen worden!’ (Leerdienst zondagavond in de Westerkerk)

Keek op de Week (13)

2 reacties
Weekoverzicht

Vrijdagmiddag 21 november 2014 treinden Lijda en ik gezellig naar het centrum van Utrecht. Nog geen kwartier van A’foort-Schothorst, daar kan geen auto tegenop. Het schemerde al toen we langs de Springweg en de Oude Gracht naar de Nicolaïkerk liepen. Daar werd de herziene editie van de Naardense bijbel in zakformaat gepresenteerd. De vertaling door ds.Pieter Oussoren is concordant: zoveel mogelijk woord voor woord en zo dicht mogelijk bij de grondtalen, Hebreeuws, Grieks en Aramees. Terwijl de Bijbel in Gewone Taal bedoeld is om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zal de Naardense bijbel vooral mensen aanspreken die gek zijn op de Nederlandse taal. Als voorbeeld het begin van psalm 103:
Zegen, mijn ziel, de Ene,
heel mijn binnenste
zijn heilige naam!
Zegen, mijn ziel, de Ene,
en vergeet nooit
al wat hij volbrengt. -
die vergevend is voor al je onrecht,
die genezend is
voor al je ziekten;
die verlost uit de groeve je leven,
die je omkranst
met vriendschap en ontferming;
die verzadigt met het goede je verlangen,
nieuw wordt als de arend je jeugd.

Keek op de Week (12)

Geen reacties
Weekoverzicht

Schrijf ik al 2 dagen over de Gezinsdienst van deze zondagmorgen… Laat niemand denken dat ik een belangrijke gebeurtenis van zondagávond vergeet! Die belangrijke gebeurtenis is, je raadt het al, de laatste preek over de profeet Jona (19.00 uur -Westerkerk).
Helaas valt deze kerkdienst weer samen met een wedstrijd van de Nederlandse voetbal-11. Belangrijke wedstrijd, want radio, tv, schrijvende pers, social media, iedereen stelde de vraag: is Guus Hiddink aanstaande maandag nog trainer van het vrij hopeloos spelende Oranje?
Een andere vraag, namelijk ‘moeten we naar de kerk of mogen we thuisblijven om voetbal te kijken?’ was ik in de loop der jaren bijna vergeten, maar werd afgelopen zomer weer tevoorschijn geroepen. Oranje zou op zondagavond tegen, ik meen, Mexico spelen en in de lokale pers werd collega’s de vraag ‘kerk of voetbal? gesteld. Ik blij dat ze niet bij mij kwamen… Goed,  tijdens de superspannende 1e helft, waarin Oranje, als ik mij goed herinner, op achterstand kwam, heb ik de volgende vraag aan mijzelf gesteld: ‘mag ik naar de kerk of moet ik thuisblijven om voetbal te kijken?’ en de goede lezer begrijpt wat ik de 2e helft gedaan heb.
In de week na de fopduik van Arjen Robben schreef ik een stukje in het kerkblad dat me ook dit weekend weer actueel lijkt. Komende week hoop ik het stukje op deze weblog te plaatsen. Ook wil ik nog even iets schrijven over kinderen tijdens de kerkdienst, want er zit me nog iets dwars. Voorlopig wens ik iedereen een goed weekend!

Keek op de Week (11)

Geen reacties
Geestesgaven, Weekoverzicht

Waarom doen mensen soms zo smalend over nieuwe Bijbelvertalingen?
Naast de Bijbel in Gewone Taal (BiGT) verschijnt dezer dagen een herziening van de Naardense Bijbel (NB).
In de BiGT staat de begrijpelijkheid van de tekst voorop. De teksten bestaan uit woorden die iedereen kent. De zinnen zijn niet te lang en lopen goed. De tekst is duidelijk opgebouwd. Lastige beeldspraak wordt verduidelijkt.
De NB staat voor een letterlijke vertaling en wordt geprezen om zijn combinatie van letterlijkheid en poëtische kracht. De letterlijkheid maakt de schoonheid van het origineel voelbaar, de beeldende kracht van het originele Hebreeuws en het Bijbelgrieks gaat spreken.
Hoe verschillend ook, beide prachtige vertalingen, waaraan begaafde mensen jarenlang tijd en energie hebben gegeven, zullen onder Gods zegen heel belangrijk (kunnen) zijn voor jong en oud. Dat laat mijn vraag nog luider klinken: waarom doen mensen er soms zo smalend over?! Het antwoord zal toch niet zijn: vanwege de duidelijkheid gaan mensen ineens begrijpen dat de Bijbel met hun eigen leven te maken heeft?

Een heel mooi stukje uit Psalm 84 (NB):
Zalig een mens wiens kracht is in ú,
pelgrimswegen
zijn in hun hárt!
Doorkruisen zij het dal van de traan-den,
zij maken het tot een fontéin, -
ook hult het in zegeningen
de eerste regen.
Van kracht tot kracht gaan zij vóórt,
zullen de God der goden zien op Sion!

Goede week!

Keek op de Week (10)

Geen reacties
Weekoverzicht

Twee opvallende berichten in de afgelopen week!
Gert Hutten, predikant in de gereformeerde kerken vrijgemaakt, gaat leiding geven aan de Stichting Tot Heil des Volks. Dat is een gelukwens en zegenbede waard, zowel voor mijn collega als voor de Stichting. Dat deze stap tot Heil mag zijn van alle betrokkenen! Wat mij opvalt in dit bericht is, dat Gert graag wil blijven preken en voorgaan in de Koepelkerk (in Arnhem, waar hij momenteel predikant is). Ik lees dat als: Hutten wil graag predikant blijven in de GKV. Dat kan ik mij dat goed voorstellen en ik hoop en verwacht dat daar ‘een mouw aan gepast gaat worden’.

Dick Mak gaat part-time predikant worden in de GKV te Onnen, nabij de stad Groningen. Tevens wil de Nederlands Gereformeerde Kerk in die stad hem uitnodigen aldaar predikant te worden. Dezelfde gelukwens en zegenbede zend ik via dit blog naar collega Mak. Genoemde combi is eveneens opvallend, juich ik toe (er gaat inderdaad niets boven Groningen!) en ook in het hoge Noorden zal het zondagse pak waarschijnlijk een mooie mouw krijgen!

Twee toch wel opvallend berichten!
Tientallen jaren bestonden slechts enkele uitzonderingen (o.a. legerpredikanten) op de ijzeren regel dat een predikant verbonden móest zijn aan een gemeente, want ‘heb je ooit een herder zonder kudde gezien, nee toch?!’
En toen slechts 25 jaar geleden een GKV-predikant een uitnodiging (‘beroep’) kreeg uit een kerk van Jezus Christus waarmee de GKV (nog) geen zusterkerkrelatie was aangegaan, werd alleen al het ontvángen van dit beroep reden tot ontslag genoemd. Het acceptéren van de uitnodiging betekende beëindiging van het predikantschap en onttrekking aan de gemeenschap der kerk. (Van de gereformeerd vrijgemaakte kerken wel te verstaan, niet van de kerk van Jezus Christus. Maar dat mocht tóen nog niet gezegd worden…)

Tijden veranderen, regels blijken niet van roestvrij staal en opvattingen toch niet in waar bijbels beton gegoten, God zij dank! De 2 berichten van afgelopen week stemmen mij hoopvol en blij. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het mij wel enige moeite kost… Maar goed, wie te lang achterom kijkt, loopt zomaar tegen een lantaarnpaal op. Dus, kijk naar voren om het licht te zien. Wat zal de toekomst nog meer aan moois brengen?!

Gezegend weekend!

Keek op de Week (9)

Geen reacties
Weekoverzicht

Opa, waarom maken ze toch steeds ruzie?!… Onze kleinzoon van 8 stelde me een aantal keren dezelfde vraag.
We waren op tijd weggegaan op de fiets. Het was niet de eerste keer dat hij, omgekeerd op het kinderzitje op de bagagedrager, met opa door het dorp fietste. Gezellig zaten we naast elkaar op de tribune toen, voor de eerste keer, zijn vraag klonk: Opa, waarom maken ze toch steeds ruzie?! Eigenlijk kon ik geen zinnig antwoord op die logische vraag verzinnen…
De duels waren volgens mij niet super-agressief. Het was duidelijk, de ene ploeg wilde koploper blijven, de andere in het linkerrijtje, dus was het een stevige pot voetbal, maar zeker geen schoppartij. Naar mijn idee was de scheidsrechter ook niet echt slecht. Hij nam, zoals dat gezegd wordt, ‘een aantal ongelukkige beslissingen’. Misschien dat de beslissing een toegekende strafschop toch niet te geven, de eerste aanleiding was tot een ruzieachtige sfeer. Toen hij later het andere 11-tal wel een penalty gaf, zodat hun overwinning zich aftekende, waren de rapen echt gaar.
Terwijl de ruzie op het veld eigenlijk best binnen de perken bleef, waren er naast het veld toeschouwers die overduidelijk problemen hadden, niet alleen met het arbitraire trio en het publiek, maar vooral met zichzelf.
Waarom maken ze toch steeds ruzie?!  - Ach, jochie, dat weet opa niet. Ook dát weet opa niet…
(Misschien vind jij een antwoord op de vraag? Bekijk het wedstrijdverslag.)