•  

Gods eeuwige plan…

Geen reacties
Preken (Groeidiensten+Preekverwerking 2015-2016)

‘Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen,
heeft hij er ook van tevoren toe bestemd
om het evenbeeld te worden van zijn Zoon,
die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.’ (Romeinen8vs29)

Gods plan is een reddingsplan. God wil alles op alles zetten om de mensheid, om zijn schepping, om hemel en aarde inclusief jij en ik, te verlossen en te bevrijden. Hij wil alles en iedereen, en ons dus ook, redden van de zonde, de dood en de duivel.
Wat wil dat concreet zeggen voor ons leven van elke dag? Dat God onze zonden vergeeft en we later in de hemel komen? Ja, dat ook. Alleen houdt Gods reddingsplan veel meer in.
Volgens Paulus heeft God van te voren, we mogen dat lezen als: van eeuwigheid, mensen uitgekozen en ertoe bestemd ‘om het evenbeeld te worden van zijn Zoon’. God wilde niet dat zijn enige natuurlijke Zoon enigst kind zou blijven. God wilde dat Jezus de oudste van een enorm gezin zou worden. Broers en zussen die sprekend lijken op hun oudste broer Jezus, en zo op hun hemelse Vader. Want die enige natuurlijke Zoon, Jezus, lijkt als twee druppels water op zijn Vader.
Dáártoe zijn u, jij en ik persoonlijk geroepen en daartoe uitgekozen, ertoe bestemd om op Jezus te gaan lijken en zo op God zelf! Daartoe zijn wij ook sámen uitgekozen en geroepen en bestemd, om als gemeente van de Westerkerk Jezus te weerspiegelen en zo God in de hemel op aarde zichtbaar te maken.

Dat eeuwige plan maakte God in het allereerste begin al duidelijk. God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. God schiep de mens als zijn evenbeeld, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (Gen1vs26-27)
Toen de mensheid naar God niet luisterde, een eigen weg ging, brak die spiegel in scherven. Toch viel Gods eeuwige plan toen niet in duigen. God stuurde zijn Zoon naar onze aarde. Die Zoon was mens zoals God bedoelde. Wie Mij gezien heeft, zei Jezus, heeft de Vader gezien. In Jezus is die spiegel van God weer hersteld. En nu wil God iedereen die in geloof Jezus volgt, door de heilige Geest in spiegels veranderen. Dat heet: her-schepping, nieuwe schepping.

Ik denk dat christen-zijn heel mooi wordt, en heel spannend, als we dit eeuwige plan van God ontdekken. Als je je realiseert: God heeft mij uitgekozen, geroepen met het doel dat ik op Jezus ga lijken. Daar verlangt God naar als Hij naar onze gemeente kijkt, om alles weer te herstellen. Wie zich dat realiseert, mag heel veel verwachten! (wordt vervolgd)

Reageer ook!

XHTML: U kunt de volgende codes gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>