•  

Wat een bevalling!

Geen reacties
Preken (Groeidiensten+Preekverwerking 2015-2016)

Op Jezus gaan lijken gaat niet van het ene moment op het andere, niet van de ene dag op de andere, zelfs niet van het ene jaar op het andere. Trek er maar een heel leven voor uit! Want er moet aan jou en mij en onze gemeente heel veel verbouwd worden…
De vrucht van Geest staat tegenover een lange, lange lijst negatieve dingen. In Galaten 5 noemt Paulus al die slechte dingen ‘werken van het vlees’, ‘alles wat onze eigen wil teweegbrengt. Slechtheid die in ieder mens zit en er op allerlei rotte manieren uitkomt: verboden seks, ruzie, jaloezie, comazuipen, vijandschap, kwaadsprekerij, noem maar op. Paulus schrijft aan mensen in Galatie die zich van God noch gebod iets hadden aantrokken en toen tot geloof gekomen waren, dus dan begrijpen we: hun vroegere leven was bar en boos geweest. Misschien vinden we onszelf nog wel meevallen. Ach, laten we ons maar niks verbeelden.
Paulus zou ook best aan u, jou en mij, en aan de gemeente van de Westerkerk kunnen schrijven wat hij eens schreef aan die christenen in Galatië:  Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u. (4:19) Paulus kijkt naar die Galaten en ziet hoe moeizaam zij veranderen. Ze hebben zich van alle slechtheid en zonde omgekeerd naar God en nu wil Christus in hen gestalte krijgen. Dat is immers Gods plan, dat zij op Jezus gaan lijken en zo weer Gods afbeelding zullen zijn. Maar dat is een geboorteproces. Wat een bevalling! Paulus lijdt eronder…
Maar er is wel sprake van vooruitgang! Paulus schreef aan christenen in Korinte: Wij allen zullen méér en méér door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Wij veranderen in nieuwe mensen, wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de heilige Geest voor. (2Korinte3vs18)

Gods eeuwige plan wordt in de tijd gerealiseerd. Dat wil ook zeggen: in jouw levenstijd. Net zoals je lichaam groeit en zich ontwikkelt in de periode tussen geboortedag en sterfdag, zo mogen u en ik en jij groeien als opnieuw geboren kinderen van God, in de periode tussen wedergeboorte en sterven.
Als je je dat realiseert, wordt christen-zijn heel spannend.
Want… op welke manier zal God jóu omvormen en Jezus zichtbaar maken?
Op welke manier zal hij Christus gestalte geven in onze gemeente?
Hoe zal Jezus hier zichtbaar worden?
Als je dat tot je laat doordringen, ja, dan ga je hier natuurlijk niet zitten omdat ’t weer zondag is of omdat ’t zo hoort of omdat je vorige week niet geweest bent. God is iets met jóu van plan, met òns! (wordt vervolgd)

Reageer ook!

XHTML: U kunt de volgende codes gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>