Een soort van column
waarin ik onderwerpen noem
waarvan ik even moet slikken
en waarop ik niet wil uitglijden…

Misschien heb jij er ook iets aan,
kun je er iets mee,
in de nieuwe maand
of later nog eens, of niet.

Met onze voeten in de modder,
ons Hoofd in de wolken,
houden we elkaar staande,
helpen elkaar overeind.

‘Zelfmoordmachine’… Toe maar, wat een vreselijk woord! Vreselijk, dat klopt, want volgens Brian McLaren is de situatie waarin we ons bevinden vreselijk. Tijdens m’n studieverlof las ik zijn boek De grote spirituele shift. Christendom in beweging. Daarin schrijft hij dat aarde en mensheid bedreigd worden door 4 crises. Om die levensgevaarlijke situatie te omschrijven, gebruik ik hieronder eigen woorden en voorbeelden:

Om de suïcidale aard van onze beschaving te bestrijden is een radicale shift, een verandering in ons denken en doen, noodzakelijk. McLaren reikt 3 radicale veranderingen aan. Misschien schrijf ik daar later iets over. Want, in hoeverre ik het met McLaren eens ben, is hier niet het punt. Evenmin of ik zijn analyses en oplossingen deel. Wel was zijn boek voor mij een wakker-schudder en oog-opener.
Op de Startzondag 2 september gaan we over de genoemde 4 crises iets meer horen en zien. En vanaf 9 september willen we, ’s zondags en door de week, zoeken naar zonnig houvast in de eerste hoofdstukken van zowel het Oude als Nieuwe Testament. (Kijk voor meer info op: www.amersfoort.ngk.nl)